2018 אירוע שיא תחרות הכתיבה לנוער

יום א'
כ"א באייר תשע"ח
6.5.2018
19:00

הכניסה חינם

עם

הסופר אשכול נבו

הזמרת אלה דניאל

אירוע מסכם לתחרות הכתיבה לנוער

חלוקת תעודות והכרזה על הזוכים

2018 אירוע שיא תחרות הכתיבה לנוער
×
×
×