Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

קריאה משותפת בסיפור ״אל הרופא״

מועדון הקריאה של בית עגנון

יום ש'
כ' באדר ' התשפ"ד
30.3.2024
12:00
בית עגנון
להרשמה

״אבא היה מוטל חולה ומטלית לחה היתה כרוכה על ראשו. פניו היו מיוגעות מן החולי ודאגה קשה היתה מכהה את עיניו הכחולות, כאדם שיודע שמיתתו קרובה ואינו יודע מה יהא עליהם על בניו ובנותיו הרכים.״

סיפורו של ש״י עגנון ״אל הרופא״, הכלול בקובץ ״ספר המעשים״, עמוס באלמנטים חלומיים או דמויי חלום. האירועים שוטפים זה את זה, מבלי שקיים תמיד קשר הגיוני ביניהם. דמויות מופיעות ונעלמות, וקיים חוסר אחידות בזמן ובמקום. המספר ואשתו מתגוררים בבוצ׳אץ׳ ומטפלים יחד באב החולה. אשת המספר ה״עומדת בבית הבישול״ מנהלת את משק הבית. המספר החרד לגורלו של אביו יוצא אל ביתו של הרופא. תחושה של אסון מתקרב אופפת את חייהם

ביום שבת כ׳ באדר, 30.3, בשעה 12:00 נתכנס בבית עגנון בירושלים למפגש נוסף של קריאה משותפת בסיפורי עגנון, והפעם נקרא בסיפור ״אל הרופא״. יחד עם עדין נר דוד נבחן את המבנה הייחודי של הסיפור, ננסה להרכיב מחדש את המציאות השבורה המתוארת בו ונתחקה אחר האלמנטים הביוגרפיים הפזורים בו. 

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. הפעילות מתאימה גם לשומרי שבת. 

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×