יום א'
י"ח בתשרי תשע"ח
8.10.2017
20:00

עלות: 20 ש”ח

עם

יוסף ג'פרי סאקס

בית עגנון

עיון בסיפורי סוכות של ש”י עגנון

×
×
×