בחזרה לבאד בריקנאו: ש”י עגנון כותב את ״בין שתי ערים״

יום ב'
כ"ט באייר תשע"ט
3.6.2019
19:00

הכניסה חופשית!

עם

פרופ' דן לאור

בית הסופר בתל אביב (רח׳ קפלן 6)

×
×
×