בחזרה לבאד בריקנאו ש”י עגנון כותב את בין שתי ערים

יום ב'
כ"ט באייר תשע"ט
3.6.2019
19:00

הכניסה חופשית!

עם

פרופ' דן לאור

בית הסופר בתל אביב (רח׳ קפלן 6)
×
×
×