“במצולות” ועלילות דם

יום ג'
כ"ו בסיון תשע"ז
20.6.2017
19:00

30 ש”ח

עם

פרופ' הלל וייס

בית עגנון

על כ’ בסיון ומקומו ביצירת עגנון

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
"במצולות" ועלילות דם
×
×
×