בין הורים לילדים

בספרות חז”ל

יום ה'
כ"ט בתשרי תשע"ח
19.10.2017
11:00

20 ש”ח למפגש

עם

ד"ר חיים וייס

בית עגנון

10 מפגשים

ימי חמישי

שעה 11:00

בין הורים לילדים
×
×
×