הילכו שניים יחדיו?

הרב קוק ואחד העם על החילון כביטוי לנבואה עם ד”ר אבינועם רוזנק

יום ב'
ט"ו בשבט תש"פ
10.2.2020
18:00

 

מחיר ההשתתפות בכל הסדרה: 900 ₪

השתתפות בהרצאה בודדת: 50 ₪

 

 

עם

 ד"ר אבינועם רוזנק

בית שלום עליכם

מפגשים ומחלוקות בתרבות היהודית המודרנית
סדרה שנתית עם מיטב המרצים.
ימי שני בשעה 18:00
התכניה המלאה

הילכו שניים יחדיו?
×
×
×