הילכו שניים יחדיו?

שלום עליכם וי”ל פרץ בין שני הרים עם ד”ר אברהם נוברשטרן

יום ב'
ט' בטבת תש"פ
6.1.2020
18:00

 

מחיר ההשתתפות בכל הסדרה: 900 ₪

השתתפות בהרצאה בודדת: 50 ₪

 

 

עם

 ד"ר אברהם נוברשטרן

בית שלום עליכם

מפגשים ומחלוקות בתרבות היהודית המודרנית
סדרה שנתית עם מיטב המרצים.
ימי שני בשעה 18:00
התכניה המלאה

×
×
×