הילכו שניים יחדיו?

הגאון מווילנה ור’ שניאור זלמן מלאדי החסידות היא מינות, או הדרך לשלמות דתית עם פרופ’ עמנואל אטקס

יום ב'
כ"ז בחשון תש"פ
25.11.2019
18:00

 

מחיר ההשתתפות בכל הסדרה: 900 ₪

השתתפות בהרצאה בודדת: 50 ₪

 

 

עם

עמנואל אטקס

בית שלום עליכם

מפגשים ומחלוקות בתרבות היהודית המודרנית
סדרה שנתית עם מיטב המרצים.
ימי שני בשעה 18:00
התכניה המלאה

×
×
×