Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

קריאה משותפת בסיפור ״הסימן״

מועדון הקריאה של בית עגנון

יום ש'
ט"ז בסיון תשפ"ד
22.6.2024
12:00
בית עגנון
להרשמה

״נפתחו דלתות ארון הקודש וראיתי כמראה דמות איש עומד וראשו מונח בין ספרי התורה ושמעתי קול יוצא מתוך הארון מבין בדי עצי החיים.״

הנוסח הראשון של הסיפור ״הסימן״, שאורכו כעמוד, ראה אור לראשונה בשנת 1944. בעמוד זה מתאר עגנון חוויה מיסטית, הנדמית אוטוביוגרפית ממש, שבשיאה נגלה לפניו המשורר בן המאה האחת-עשרה שלמה אבן גבירול. לימים הרחיב עגנון את הסיפור ונתן רקע לפגישתו המסתורית עם אבן גבירול. הגרסה המורחבת עוסקת בתגובתו של עגנון לידיעה על חורבנה של עיר הולדתו בוטשאטש בידי הגרמנים בערב חג השבועות בשנת 1943. בהקשר זה, ההתגלות המתוארת בשתי הגרסאות עשויה להתפרש כחלק מתהליך העיבוד וההתאבלות של המספר-עגנון.

ביום שבת ט״ז בסיון, 22.6, בשעה 12:00 נתכנס בבית עגנון בירושלים למפגש נוסף של קריאה משותפת בסיפורי עגנון, והפעם נקרא בנוסח הראשון של הסיפור ״הסימן״. יחד עם אורי גרינפשון נתוודע למפגש המסתורי של עגנון עם אבן גבירול, נדון בהחלטתו להרחיב את הסיפור ונשווה בין הנוסח הראשון של ההתגלות לנוסח המאוחר.

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. הפעילות מתאימה גם לשומרי שבת.

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×