התחנה האחרונה באירופה

יום ב'
כ"ט בשבט תשע"ט
4.2.2019
19:00

הכניסה חופשית, כולם מוזמנים!

העיירה הציורית באד הומבורג, שהייתה בעבר עיר מרחצאות מפורסמת, היתה עוד אחת מתחנותיו של עגנון בתקופת גרמניה שלו, ובה הלכה והתבססה, בין שתי מלחמות עולם, קהילת סופרים עבריים כמו ח.נ. ביאליקאחד העם, מרטין בובר וש”י עגנון שהפכו את המקום לצומת תרבותי ורוחני משמעותי.

תולדותיו של עגנון במקום היו רצופות פריחה ושגשוג, אך אחריתן מרה וכואבת, שעה שביתו עלה באש וכן כל כתביו.

למעשה, היתה באד הומבורג תחנתו האחרונה באירופה, ממנה הגיע לארץ-ישראל וקבע את מקומו בה.

ההרצאה תלווה בצילומים נדירים של העיירה, אז וכעת.

התחנה האחרונה באירופה
×
×
×