“זמן סליחות”

מפגש ספרותי וסדנת כתיבה בעקבות הזמן של “אורח נטה ללון”

יום א'
ז' בתשרי תש"פ
6.10.2019
19:00

הכניסה חופשית

עם

המשורר

אבישלום פון-שילוח

בית עגנון

×
×
×