האירוע בוטל — מפגש עם המשורר אבישלום פון–שילוח

מפגש ספרותי וסדנת כתיבה בעקבות הזמן של “אורח נטה ללון”

יום א'
ז' בתשרי תש"פ
6.10.2019
19:00
עם

המשורר

אבישלום פון-שילוח

בית עגנון

ביטול אירוע הערב!
אנו מצטערים להודיע על ביטול המפגש עם המשורר אבישלום פון-שילוח שהיה אמור להתקיים הערב בבית עגנון.
לכל מי שהתכוונו להגיע אנא קבלו את התנצלותנו העמוקה. האירוע בוטל מסיבות שאינן תלויות בנו.
בברכה, צוות בית עגנון

×
×
×