חולמים, הוזים ואוהבים

פותחים שבוע עם ש”י עגנון

יום א'
כ"ה באייר תשע"ז
21.5.2017
10:00
-
יום א'
כ"ב בתמוז תשע"ז
16.7.2017
10:00

55 ש”ח למפגש

בין חולות יפו לסמטאות ירושלים

סדרת מפגשים המוקדשת לספר “תמול שלשום”

חולמים, הוזים ואוהבים
×
×
×