Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

קריאה משותפת בחלומו של הרטמן

מועדון הקריאה של בית עגנון

יום ש'
א' באדר ' התשפ"ד
10.2.2024
12:00
בית עגנון
להרשמה

״איני יודע אימתי חלמתי את חלומי, אמש או קודם אמש, אבל אני זוכרו לכל פרטיו, כאילו עדיין אני חולם.״

סיפוריו של ש״י עגנון רצופים בתיאורים מפורטים של חלומות. אלה מהווים פעמים רבות בבואה בה משתקפות שאלות יסוד הנוגעות לחיי הדמויות. מבין אותם חלומות זכור במיוחד חלומו של מיכאל הרטמן, גיבור הסיפור ״פנים אחרות״. הסיפור מלווה את מיכאל וטוני הרטמן בשעות הראשונות שלאחר גירושיהם. במהלכן, מיכאל מספר לטוני על חלום שחלם. פרויד, שאת תורתו עגנון הכי היטב, ראה בחלומות ביטוי לתכנים מודחקים, מבע אינטימי של הנפש החושף פנטזיות ודחפים כמוסים. כיצד, אם כן, מייצג חלומו של מיכאל את השינויים המתרחשים בנפשו? 

ביום שבת א׳ באדר, 10.2, בשעה 12:00 נתכנס בבית עגנון למפגש נוסף של קריאה משותפת בסיפורי עגנון, והפעם נעסוק בחלומו של מיכאל הרטמן, גיבור הסיפור ״פנים אחרות״. יחד עם אורי גרינשפון נבחן את הסמלים השונים המופיעים בחלום ונשוחח על פנטזיות ודחפים מודחקים. 

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. הפעילות מתאימה גם לשומרי שבת.

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×