מתוך קטסטרופה היסטרית

ערב קווירי על עגנון בשילוב מופעי דראג

יום ב'
י"ט בכסלו תשע"ז
19.12.2016
20:00
עם

פרופ׳ איריס רחמימוב
קובי עובדיה
ד״ר עמרי בן יהודה
ד״ר אורית מיטל

שלושה מפגשי לילה – מעצמי אל עצמי – זוגיות וזהות בעקבות סיפורי עגנון

מתוך קטסטרופה היסטרית
×
×
×