מפגש עם הסופרת יהודית רותם

יום ג'
ט"ז בתשרי תשע"ט
25.9.2018
19:00

הכניסה חופשית

עם

הסופרת יהודית רותם

נירה תובל מ״מ מנכ״ל אגודת הסופרים

בית עגנון

ברוריה אשת רבי מאיר, אלישע בן אבויה והקשר ביניהם – היה או לא היה?
סדרת הרצאות של אגודת הסופרים העבריים בבית עגנון

מפגש עם הסופרת יהודית רותם
×
×
×