Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

קריאה משותפת בסיפור ״מרוצת הסוס״

מועדון הקריאה של בית עגנון

יום ש'
כ"ג בסיון תשפ"ד
29.6.2024
12:00
בית עגנון
להרשמה

סיפורו של ש״י עגנון ״מרוצת הסוס״ עוסק באדם המגיע מברלין אל כפר השוכן בין שדות, אגמים וגנים מלאי פירות. בכפר לא מתגוררים יהודים ואין בתי כנסת. כמשמתקרבים ימי החג שוקל המספר לשוב לברלין כדי להתפלל עם חבריו היהודים, אך בעצת גוי זקן מיושבי הכפר מחליט להעביר את החג בקרבת מקום, ביישוב בו שוכן בית כנסת ישן. במהלך התפילה, המספר מביט ורושם את מראות בית הכנסת, בוחן את מנהגיה של הקהילה היהודית. עמדתו כזר-מתבונן מאפשרת לו לתאר בדיוק רגיש וכואב את המחזה הנגלה לו סמוך לגמר התפילה. 

ביום שבת כ״ג בסיון, 29.6, בשעה 12:00 נתכנס בבית עגנון בירושלים למפגש נוסף של קריאה משותפת בסיפורי עגנון, והפעם נקרא בסיפור ״מרוצת הסוס״. יחד עם אופיר ליפשיץ נדבר על דמותו של המספר, על בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרית, ונתבונן במחזה הנגלה בפני המספר לקראת סופו של הסיפור. 

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. הפעילות מתאימה גם לשומרי שבת. 

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×