סיור סוכות לכל המשפחה בבית עגנון

יום ג'
ט"ז בתשרי תשע"ט
25.9.2018
17:00

הכניסה חינם

בית עגנון

סיור בין חדרי הבית בעקבות עגנון ושבעת המינים

×
×
×