“להגדיל את הספר בשקל”: קריאת ספרים בעידן היפר–קפיטליסטי

הרצאה נוספת בסדרת ההרצאות המקוונות ״בשדות זרים״ עם ד״ר יחיל צבן

יום ב'
כ"ד באייר תשפ"ג
15.5.2023
18:00
עם

ד״ר יחיל צבן

בית עגנון
להרשמה

בנובלה “עד הנה” מאת שמואל יוסף עגנון מספר ד”ר מיטל על החיל והרעדה האוחזים בו לנוכח עזבון ספרותי, “נוטל אני ספר אחר ודומה עלי שנשמתי מפרכסת לצאת”, ומוסיף בצער, “עכשיו יבואו תגרי ספרים לעשות בהם סחורה”. כיום, הולך ומחריף המתח שמתאר עגנון בין הספר הבודד כחפץ בעל תכונות פלאיות לבין הספרות כמקח וממכר. אין זה סוד ש”עם הספר” ממעט לקרוא ספרים והאירוניה מעמיקה כאשר מתברר שעל אף התמעטות הקוראים, יותר ויותר ספרים יוצאים לאור מדי שנה.

בהרצאה נוספת בסדרת ההרצאות המקוונות ״בשדות זרים״ יבקש ד״ר יחיל צבן להציג את הפרדוקסים, ההונאות והמיתוסים עימם מתמודדות ומתמודדים קוראות וקוראי ספרות. נתעה במבוכי חנות הספרים, נשאל מדוע לספר ממוצע יש חיי מדף של גבינה צהובה, נלמד על אומנות העימוד המשנה סיפור קצר לנובלה ונובלה לרומן עב כרס, ונציג מעת לעת כיצד ראו סופרים עבריים נבחרים את היחס בין הספר כיצירה לבין הספר כסחורה.

ההשתתפות בהרצאה חופשית, בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×
×
×