עגונות — מאז ועד היום


עלות 20 ש”ח

עם

עו"ד וטו"ר מוריה דיין

בית עגנון

ערב קיץ בביתו וגינתו של הסופר שקשר את שמו בעגינות

19:00 סיור מומחז בעקבות נושא העגינות בכתבי עגנון

20:00 “פתרונות לעגינות בת זמננו”- עו”ד וטו”ר מוריה דיין

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.

“מובא בכתבים חוט של חן נמשך והולך במעשיהם של ישראל והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב ואורג הימנו יריעות יריעות טלית שכולה חן וחסד לכנסת ישראל שתתעטף בה.”

×
×
×