Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

בין החיים לבית החיים

אורח נטה ללון ובתי העלמין היהודיים בגליציה

יום ג'
י' באלול תשע"ט
10.9.2019
19:00

הכניסה חופשית

עם

ג'פרי סאקס

איליה לוריא

להרשמה
  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×