בין החיים לבית החיים

אורח נטה ללון ובתי העלמין היהודיים בגליציה

יום ג'
י' באלול תשע"ט
10.9.2019
19:00

הכניסה חופשית

עם

ג'פרי סאקס

איליה לוריא

×
×
×