“עגונות כאן ועכשיו”

יום ה'
י"ב באלול תשע"ט
12.9.2019
18:00

הכניסה חופשית

עם

פנינה עומר - מנכ״לית יד לאישה


18:00 סיור בבית עגנון בעקבות נושא העגינות ביצירת עגנון


19:00 הרצאה של פנינה עומר, מנכ”לית יד לאישה


×
×
×