Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

“עגונות כאן ועכשיו”

יום ה'
י"ב באלול תשע"ט
12.9.2019
18:00

הכניסה חופשית

עם

פנינה עומר - מנכ״לית יד לאישה

להרשמה

18:00 סיור בבית עגנון בעקבות נושא העגינות ביצירת עגנון


19:00 הרצאה של פנינה עומר, מנכ”לית יד לאישה


  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×