על אהבה, קנאה וידידות

מדברים עליך, עגנון

יום ג'
י"ג באייר תשע"ז
9.5.2017
19:00

30 ש”ח

עם

בלהה בן-אליהו

בית עגנון

קריאה בסיפורים “פנים אחרות” ו”הרופא וגרושתו”

על אהבה, קנאה וידידות
×
×
×