שעת רחמים ועת רצון

יום ג'
י"ד באלול תשע"ז
5.9.2017
19:00

עלות: 40 ש”ח

עם

בלהה בן-אליהו

בית עגנון

קריאה בסיפורים “המלבוש” ו”שלוש אחיות”

לקראת השנה החדשה

×
×
×