Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

קריאה משותפת בסיפור ״תחת העץ״

מועדון הקריאה של בית עגנון

יום ש'
כ"ו בניסן תשפ"ד
4.5.2024
12:00
בית עגנון
להרשמה

״אשאלך אמור לי, ארץ זו למי היא מיועדת ומי עתיד לתפוס בה את המלכות?״

אף שהסכסוך היהודי-ערבי הוא מן הנושאים הדומיננטיים ביותר בספרות העברית, ש״י עגנון מיעט לעסוק בו באופן מפורש ביצירתו. יוצא דופן בהקשר זה הוא סיפורו ״תחת העץ״, הכלול בקובץ ״אלו ואלו״, בו עגנון ממחיז מפגש בין יהודים לערבים כהצטלבות בין תרבויות. המספר הולך לטעת שתילים בדגניה, יורד לפוש תחת עץ ופוגש ״שר גדול משרי ישמעאל״ המזמין אותו לשבת עמו. בדיאלוג מורכב ושנון, עגנון עוסק בארץ ישראל ובקונפליקט בין שני העמים החיים בה.

ביום שבת כ״ו בניסן, 4.5, בשעה 12:00 נתכנס בבית עגנון בירושלים למפגש נוסף של קריאה משותפת בסיפורי עגנון, והפעם נקרא בסיפור ״תחת העץ״. יחד עם עדין נר-דוד נבחן את עמדותיו של עגנון ביחס לסכסוך היהודי-ערבי ונדון ברלוונטיות של הסיפור לאירועי החודשים האחרונים. 

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות מוגבל.

  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×