פתרון חלומות

בספרות חז”ל וביצירת עגנון

יום ה'
ח' באייר תשע"ז
4.5.2017
11:00
-
יום ה'
י"ד בסיון תשע"ז
8.6.2017
11:00

8 מפגשים
עלות למפגש    15 ₪

עם

ד"ר חיים וייס

בית עגנון
פתרון חלומות
×
×
×