אירועים | קוראים עמוס עוז

יום ג'ט"ו בסיון תשע"ט18.6.2019 עד יום ג'כ"ב בסיון תשע"ט25.6.2019

קוראים עמוס עוז בבית עגנון הכניסה חופשית

קוראים עמוס עוז בית עגנון
עם 

בלהה בן-אליהו

,

ניצה בן-דב

,

Rabbi Jeffrey Saks

,

מתן חרמוני

,

נורית גרץ

יום ג׳ > ט״ו בסיון > 18.6 בלהה בן אליהו |...
להרשמה | למידע נוסף
יום ג'י"ג בתמוז תשע"ט16.7.201919:00

מתן חרמוני | מסע ספרותי במנוחה נכונה

קוראים עמוס עוז בית עגנון
עם 

מתן חרמוני

להרשמה | למידע נוסף
×
×
×