אירועים | Midrash Agnon

יום א'י"ג בסיון תשע"ט16.6.2019 עד יום א'כ"ז בסיון תשע"ט30.6.2019

Midrash Agnon: S.Y. Agnon and Rebbe Nachman

English Midrash Agnon בית עגנון
עם 

Rabbi Jeffrey Saks

  Join us for this free 3-part series about hasidic tales, Breslov...
registration | למידע נוסף
×
×
×