סיור וירטואלי

אורחי הבית מוזמנים לביקור בצל קורתו של הסופר: לסייר בביתו, להכיר את תולדות חייו וחיי משפחתו, לטעום מעט מן השפע העצום של יצירתו, להציץ לחדר עבודתו, להתרשם מספרייתו הנדירה ולהתוודע לתרומתו הייחודית של עגנון לתרבות העברית בדורו ובתקופתנו.

https://drive.google.com/open?id=1QBGdN1p2sPtw5U_hqckkvwqyTBUp2Mmh8w

×
×
×