בין סגנון למשמעות: מתוך המפתח ליצירת ש”י עגנון באמצעות מחשב

1990
בלשנות עברית, חוב' 28־30 (טבת תש"ן, ינואר 1990), עמ' 43־55
בלשנות עברית
מאמר
×
×
×