“במצולות” ועלילות דם

הרצאתו של פרופ’ הלל ויס על כ’ בסיון ומקומו בסיפורי ש”י עגנון בית עגנון בירושלים (20.6.2017)
2017-06-20
YouTube
בית עגנון
הרצאה
×
×
×