“בני, אל תשמע לשום אדם שרוצים לפתותך ללמוד דקדוק”: עגנון, הסיפור החסידי ומלכודת הדקדוק

2020
ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי
מנגד
מאמר
×
×
×