בת המלך וסעודת האם
באדיבות איזבנו של המחבר ז”ל כל הזכויות שמורות
שקד, גרשון
1973
אמנות הסיפור של עגנון
ספרית הפועלים
מאמר
×
×
×