דברים על קברו של ש”י עגנון ביום השנה הארבעים לפטירתו

נאמרו לבקשת המשפחה ובנוכחותה ובקשת בית עגנון ובנוכחות נציגיו ‏יום רביעי י’ אדר תש”ע עד ארבעים שנה דברים על קברו של ש”י עגנון ז”ל בהר הזיתים ביום השנה הארבעים לפטירתו
2010
בית עגנון
מאמר
×
×
×