דמויות הנשים וייצוגן ביצירת ש”י עגנון

2021
חמדעת 14
מאמר
×
×
×