האומנם עומדת לשון חז”ל ביסוד סגנונו של ש”י עגנון?

מתוך: ש”י עגנון – סיפורת לשון וסגנון ערב עיון באקדמיה ללשון העברית לציון יובל שנים לזכייתו של חבר האקדמיה הסופר ש”י עגנון בפרס נובל לספרות
2016-12-09
הרצאה
×
×
×