האם היה הירשל משוגע?
באדיבות המברת כל הזכויות שמורות
שקד, מלכה
1982
הספרות
הספרות
מאמר
×
×
×