הטיפול במוטיבים סיפוריים מתוך “ספר החסידים” ביצירת עגנון

1982
אגדה ואומנות
ראובן מס
פרק בספר
×
×
×