היסוד המקראי הסמוי בלשונו של עגנון
המאמר מציג את דרכו של עגנון לעצב ביטויים מקראיים מחדש על פי רוח לשון חז”ל, וכיצד מתורגמות מצוקות דורו לשפת המקורות.
ברויאר, יוחנן
2009
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כג (תש"ע)
האוניברסיטה העברית בירושלים
מאמר
×
×
×