המבקר כאיש מלחמה

תגובתו של אץ באנד למאמרו של דן מירון על ספרו של בנד NOSTALGIA AND NIGHTMARE כולל תגובתו של מירון מאמרו של מירון הופיע ב”מאזנים” כז,ג-ד
1968-11-01
מאזנים 27:6
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×