המשל הפתוח כמפתח ל”ספר המעשים”

1973
הספרות 4:2 (אפריל 1973)
מאמר
×
×
×