הסיפור “העגונה” לש”י עגנון ומקורו החסידי

2003
מחקרים בספרות ישראל : מוגשים לאברהם הולץ / בעריכת צביה בן-יוסף גינור (ניו יורק בית המדרש לרבנים באמריקה, תשס"ג 2003).
JTS
מאמר
×
×
×