חלקת השדה הנטושה

אפילוג נטוש לתמול שלשום
1971-02-01
מאזנים 32:3
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×