כוח הפיוט בפרט של תחביר: עיון ב”ואילו” של הניגוד בשמונת הכרכים

1990
בלשנות עברית
בלשנות עברית
מאמר
×
×
×