למדני דבר בדברי לשון
במלאת 40 שנה ללכתם של הסופר ש”י עגנון וחוקר הלשון חנוך ילון באדר א’ ועשרים שנה ללכתו של דב סדן שנולד באדר א
דלמצקי-פישלר, ברכה
2010
אקדם
מאמר
×
×
×