לרוח המקרא

1959
על ש"י עגנון (מהדורה ראשונה)
הקיבוץ המאוחד
פרק בספר
×
×
×