מהדורה מדעית של “פת שלימה” לעגנון: חילופי גרסאות ומשמעותם

1994
. חקרי עגנון : עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון, מוגש לפרופ' יהודה פרידלנדר / בעריכת הלל ויס והלל ברזל (רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד 1994)
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×