‘מהו בית?’ — יחידת הוראה מודולרית שבמרכזה יצירת עגנון

חידת הוראה זו נבנתה לכבוד אירועי שנת ‘היובל לנובל’, אך כמובן שהיא עשויה לשמש את המורים לספרות המעוניינים להעמיק בהוראת יצירתו של עגנון אף לאחר סיום שנה זו, כמו גם את המורים המעוניינים להרחיב את העיסוק הספרותי בנושא ‘מהו בית?’. היחידה בנויה בצורה מודולארית, ומאפשרת שילובים שונים בהוראת היצירות הנזכרות בה.
2016
משרד החינוך
מאמר
×
×
×