מחקרים ומאמרים על יצירת עגנון

המאגר בפיתוח – מחפשים מחקר שלא נמצא? יש לכם מאמר להוסיף? צרו קשר עם אגף המחקר בבית עגנון.

שימו לב שכל טור ניתן לשימוש כמפתח מיון לטבלה. סמן על (i) מראה מידע נוסף. הקלקה על שם המאמר פותחת אותו לקריאה

מאמר מאת תאריך מתוך הוצאה סוג התייחסות ליצירה/נושא
מחרוזת של מעשיות בבחור אחד שהלך לבו אחרי האהבה וכו’ לאור, דן/Laor, Dan 2023-08-10 הארץ מאמר סיפור פשוט
יש בכל זאת גם אהבות שמחות לאור, דן/Laor, Dan 2022-08-03 הארץ מאמר
פורענות קשה באה עליה. מין חולי שלא נשמע כמותו בארץ ישראל שוורץ, אליעזר 2024-05-11 הארץ מאמר שירה, שבועת אמונים
הערה לביקורת יערי, אברהם 1939-12-21 דבר מאמר פי שנים
פה–לין יערי, אברהם 1925-08-28 דבר מאמר קדומות
בנות סוררות והדמיון היוצר מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2024 בנות סוררות מאגנס פרק בספר תהלה
Israel’s Shakespeare: The Literary Canvass of S.Y. Agnon Abramovich, Dvir 2022 Mentalities Journal מאמר
רבי יוסף דילה ריינה עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1903 יידישע ווערק מאמר יידישע ווערק
גלגוליו של יהודי גבולי: על המפגש בין מיתוס לספרות בכמה עיבודים ספרותיים מאוחרים לדמותו של ר’ יוסף דילה ריינה דגן, חגי 2012 JSIJ 11 מאמר יידישע ווערק
עם ישראל בחיפוש אחר המנהיג המושיע פטיה, שלומי 2024-04-28 הארץ מאמר שלוש שבועות
כי אין חָכמה לאישה אלא בפלך שמיר, זיוה 2024-04-27 zivashamir.com מאמר שלש אחיות, חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
סיפור זה שמעתי מפי… ששמע מפי… שסיפר משמו של הבעל שם טוב פטיה, שלומי 2024-04-25 הארץ מאמר שלוש שבועות
בחלומו ממיר המלך את דתו, נימול ומתחתן עם אשה יהודייה פטיה, שלומי 2024-04-21 הארץ מאמר שלוש שבועות
מעשה במעשה שלא היה וכן היה ברוך, יצחק 2018-12-10 צריך עיון מאמר ולא נכשל
ש”י עגנון בעל–פה כנעני, דוד 1971 הקיבוץ המאוחד ספר
עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1990-07-03 בית עגנון הרצאה
שמואל יוסף עגנון המהפכן המסורתי שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1994 קובץ עגנון א מאגנס מאמר
All Things Large and Small: The Children Featured in Stories for Children by S.Y. Agnon Zierler, Wendy 2024-04-12 YouTube HUC-JIR הרצאה מעשה העז, המטפחת, מעשה רבי גדיאל התינוק
בית עגנון בירושלים 2009 בית עגנון ספר
At the Outset of the Day — Interpretation Leiter, Samuel 1970 Selected Stories of S.Y. Agnon Tarbuth מאמר עם כניסת היום
Selected Stories — Introduction Leiter, Samuel 1970 Selected Stories of S.Y. Agnon Tarbuth מאמר
מדרש זוטא עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1930 מאזניים מאמר מדרש זוטא
קירח מכאן ומכאן שמיר, זיוה 2024-03-19 zivashamir.com מאמר פת שלימה
War, Writing, Remembrance שטהל, נטע/Stahl, Neta,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2024-03-17 YouTube בית עגנון הרצאה הסימן, עיר ומלואה
Belated Return: The Encounter of Modern Hebrew Poetry and the Classics טיקוצקי, גדעון/Ticotsky, Giddon 2023 Brill’s Companion to Classical Reception and Modern World Poetry Brill מאמר
A Messianic and Mystic Excursion Rosenberg, Israel 1978 Shay Agnon's World of Mystery and Allegory Dorrance מאמר עידו ועינם
Le Divorce du Medecin עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1977 Vingt et ue nouvelles Albin Michel מאמר הרופא וגרושתו
“גורו לכם מן הגליצאים”: ספרות גליציה והמאבק על הקנון בסיפורת העברית חבר, חנן 1994 תיאוריה וביקןרת מאמר
50 שנה עם רש”י עגנון שליט”א ברור, א.י. 1962-05-25 הארץ מאמר
הסיפור שמאחורי היצירה המכוננת של עגנון לאור, דן/Laor, Dan 2013-09-16 הארץ מאמר והיה העקוב למישור
The Dead Child בנד, אברהם/Band, Arnold 1968 Nostalgia and Nightmare פרק בספר הילדה המתה
מכתב אקספרס — לאקדמיה השוודית שמיר, משה 1966-12-16 מעריב מאמר
אותיות וסופרים עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1963-08-09 הדואר מאמר
Sephardic Torah from the Holy Land Bouskila, Daniel 2024-02-21 Jewish Journal מאמר אורח נטה ללון
ש”י עגנון בגלימת דוקטור ברור, א.י. 1958-05-02 הארץ מאמר
בחצרות עגנון רגלסון, אברהם 1966-12-06 פרויקט בן-יהודה מאמר ציפורי, על אבן אחת, אורח נטה ללון
היהודי הנודד בעקבות יוסף: “האדונית והרוכל” לש”י עגנון פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2024 יוסף וחלומותיו מוסד ביאליק פרק בספר האדונית והרוכל
Nelly Sachs and Shai Agnon: Joint Recipients of the Nobel Prize In Literature Singer, Saul Jay 2023-11-29 The Jewish Press מאמר ,
דמות המשיח בצומת של חמש תימות בסיפור ‘המטפחת’ לעגנון קושלבסקי, רלה 2002 ביקורת ופרשנות מאמר המטפחת
גלגולי אגדת המלך המשיח בסיפור המטפחת לעגנון מוסל, יהודית 2004 דרך אפרתה מאמר המטפחת
המטפחת ליפשיץ, רחל 1993 מבט אל המשפחה היהודית ע"פ ספורי ש"י עגנון פרק בספר המטפחת
תודה לו על שהגביה בקומתו את קומת כולנו סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2024-02-06 הארץ מאמר
על שלושה מסיפורי עגנון צימרמן, דויד 1962 הסוכנות היהודית ספר פנים אחרות​, המטפחת, הרופא וגרושתו
מדירה לדירה אבן, יוסף 1953 על שלשה שירים וסיפור מספרותנו החדשה המחלקה לעלית ילדים ונוער מאמר מדירה לדירה
המשפט של עגנון ערן, עודד 2020-06-25 אלכסון מאמר תהלה
קיבוץ ומלואו שטהל, נטע/Stahl, Neta 2024-01-25 בית עגנון מאמר הסימן
ש”י עגנון בהר הזיתים גורי, חיים 1970-02-19 למרחב מאמר
טקס יום הולדת 75 ל–עגנון שמואל יוסף סדן, דב,גורי, חיים 1963 NLI.org.il NLI הרצאה
A Kibbutz and Its Fullness שטהל, נטע/Stahl, Neta 2024-01-23 Jewish Review of Books מאמר הסימן
The Secret of Our Army’s Endurance סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2024-01-22 Jewish Review of Books מאמר גבעת החול
יכולתי למות בלי לדעת זאת שוורץ, אלי 2024-01-18 הארץ הארץ מאמר
Joy, Sorrow, and Emotional Equilibrium in Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023 An Ode to Joy Palgrave Macmillan פרק בספר תמול שלשום, תהלה
על מלחמות בספרות העברית באר, חיים/Be'er, Haim 2024-01-10 YouTube אוניבסיטת ת"א הרצאה עד הנה
במחיצת ש”י עגנון כהן, ישראל 1979 פרויקט בן-יהודה מאמר
מוטיב החניטה והפחלוץ ביצירת עגנון בייטנר, עזריה 2022 ממאמר למאמר מפה לפה כרמל פרק בספר כפורים, עובדיה בעל מום, שבועת אמונים, תמול שלשום
אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות (סנהדרין צח ע”א) : מוטיב ההשתוות ברומן תמול שלשום נגר, עירית 2022 מכאן מאמר תמול שלשום
למלכה אין בית, למלך אין כתר: קריסתן של צורות ספרותיות קדומות ביצירת ש”י עגנון ולאה גולדברג מליקובסקי, איתי מרינברג 2022 מכאן מאמר אורח נטה ללון
ש”י עגנון והמחלה הנכתבת על העור הראל, מעין 2008 גוף פגום. מחלה ממארת. הוויה פגומה אוניברסיטת בן-גוריון מאמר תמול שלשום
ש. י. עגנון — רישומי נעורים ביצירותיו סדן, דב 1969-11-13 Yiddish Book Center הרצאה
Where Is Sanctity to Be Found?: A Sceptical Approach to Jewish Tradition and Zionist Utopia in Agnon’s A Guest for the Night Lissa, Anna 2022 Maimonides Review of Philosophy and Religion מאמר אורח נטה ללון
מחלות ביצירות עגנון באר, חיים/Be'er, Haim 2016-11-25 YouTube אוניבסיטת ת"א הרצאה שירה, תמול שלשום
שיעור ספרות ורפואה באר, חיים/Be'er, Haim 2022-12-22 אוניבסיטת ת"א הרצאה תמול שלשום
אחות, אחות, בואי אצלי דונחין, יואל 2007-01-27 הארץ מאמר שירה
גזירת המקום לכתוב ספרים עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1958-05-16 עין בעין מאמר סיפור פשוט
מעשה ר’ יודיל חסיד הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 1986 JTS ספר הכנסת כלה
To S.Z. Schocken After the 1929 Riots עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 1978 The Jerusalem Quarterly מאמר ש”י עגנון — ש”ז שוקן
“Agnon’s Yamim nora’im: Then and Now” Diamond, James S. 2023 Building a City IUP פרק בספר ימים נוראים
The Source and the Depth of Oblivion: Story and Folktale in Two Stories by Agnon הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2023 Building a City IUP פרק בספר עגונות, שלש אחיות
New Faces: A Study of Sippur pashut באר, חיים/Be'er, Haim 2023 Building a City IUP פרק בספר סיפור פשוט
Last Translations: Gershom Scholem’s Renditions of S.Y. Agnon’s Polish Tales Barzilai, Maya 2023 Building a City IUP פרק בספר מעשה עזריאל משה שומר ספרים, בית הכנסת הגדול (אלו ואלו)
Divine Compassion From an Ironic Perspective: The Experience of the Shoah in Agnon’s “The Sign” בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2023 Building a City IUP פרק בספר הסימן
Salvage Poetics: Agnon’s “Imaginary Real” in A Guest for the Night Jelen, Sheila 2023 Building a City IUP פרק בספר אורח נטה ללון
The Heavenly City: A Historiographic Paradigm in the Scholastic Cartography of S.Y. Agnon ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2023 Building a City IUP פרק בספר עיר ומלואה, בחנותו של מר לובלין
Late Agnon and the Reimagining of Galician Jewry מינץ, אלן/Mintz, Alan 2023 Building a City IUP פרק בספר עיר ומלואה, המשל והנמשל, השותפים
Agnon on the Individual and the Community מינץ, אלן/Mintz, Alan 2023 Building a City IUP פרק בספר בלבב ימים
Locus and Language: Hebrew Culture in Israel, 1890–1990 הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2003 Cultures of the Jews Schocken פרק בספר תמול שלשום
צלליהן של ציפוריות: מיתולוגיה ומאגיה ב”מדירה לדירה” לש”י עגנון וייס, חיים 2023 מכאן מאמר מדירה לדירה
תרפ”ט: שנת האפס בסכסוך היהודי–ערבי כהן, הלל 2013 כתר פרק בספר
מסורות מוסלמיות משופצות על שיבת ישראל לארצו בשיח הציוני–משיחי כהן, הלל 2003 ג'מאעה מאמר
על “פתיחה לקדיש” של עגנון – טקס מרפא לנפש נצר, רות 2023-12-10 פסיכולוכיה העברית מאמר פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
התשובה והסיפור: תהילה ברט, יצחק 2009-09-09 VBM ישיבת הר עציון הרצאה תהלה
התשובה והסיפור: והיה העקב למישור ברט, יצחק 2009-09-16 VBM ישיבת הר עציון הרצאה והיה העקוב למישור
טקס, שיבה, ספרות ומשפט כהן, נילי 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר והיה העקוב למישור
The Arab Image in Hebrew Fiction Between World War I and World War II Kabakoff, Jacob 1977 Hebrew Studies מאמר
The Invisible World of S.Y. Agnon Wilson, Edmund 1966 Commentary מאמר
“הנעלם” של ש”י עגנון הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2023-12-04 YouTube בית עגנון הרצאה הנעלם
והיה העקוב למישור…. לאזר, דוד 1966-10-21 מעריב מאמר
תמונת נפוליון 1969-01-31 פנים אל פנים מאמר
כאור בשולי הענן באר, חיים/Be'er, Haim 2023-11-21 YouTube הספרייה הלאומית לישראל הרצאה nothing chosen, עד הנה
החיים בצל המלחמה בכתבי עגנון באר, חיים/Be'er, Haim 2023-11-20 YouTube בית עגנון הרצאה עד הנה, בחנותו של מר לובלין
Alan Mintz and Lost Books 2023-11-09 YouTube הרצאה ספר שאבד
אחר הפוגרום בתלפיות: ש”י עגנון ומאורעות תרפ”ט גורן, דותן 2023-11-17 עונג שבת מאמר
בין מופסאן לעגנון — מין “שיבה” עד “והיה העקוב למישור” לנדאו, לואיס 1981 עלי-שיח מאמר והיה העקוב למישור
לאופיה היהודי של הטרגדיה “והיה העקוב למישור” הלפרן, שרה 1981 עלי-שיח מאמר והיה העקוב למישור
עיון ב”שבועות אמונים” אופז, אביבה 1981 עלי-שיח מאמר שבועת אמונים
שלוש הערות על היצירה ואחת על רושמו של קורא ידעיה, משה 1988 עלי-שיח מאמר בחנותו של מר לובלין
הבטים ארכיטיפים ב”עדו ועינם” נצר, רות 1988 עלי-שיח מאמר עידו ועינם
על הקשר בין תוכן ולשון אפק, עדנה/Aphek, Edna 1988 עלי-שיח מאמר עם כניסת היום,
על הפואנטה כאמצעי לחישוף הסמוי בסיפור של עגנון בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1988 עלי-שיח מאמר סיפור פשוט
חמרי מציאות ב”שבועת אמונים” קלוורי, גדעון 1988 עלי-שיח מאמר שבועת אמונים
הפנתיאון האקדמי כקריקטורה פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1988 עלי-שיח מאמר שירה
מוטיבים ביאליקאיים ב”אורח נטה ללון” שהם, ראובן 1981 עלי-שיח מאמר אורח נטה ללון
דיוקנו של אדם כיצור אשם שהם, ראובן 1988 עלי-שיח מאמר אורח נטה ללון
מה חטאו של רפאל הסופר? ריבלין, א.א. 1988 עלי-שיח מאמר אגדת הסופר
כשמשורר מאבד את מקלו שמיר, זיוה 2023-11-14 zivashamir.com מאמר
Annotations to “Agunot” רוסקיס, דוד/Roskies, David https://archive.yiddish.nu מאמר עגונות
Annotations to “The Lady and the Peddler” רוסקיס, דוד/Roskies, David https://archive.yiddish.nu מאמר האדונית והרוכל
Annotations to “A Simple Story” רוסקיס, דוד/Roskies, David https://archive.yiddish.nu/ מאמר סיפור פשוט
מסה על הכלב בלק סלע, אורי 1993 מכתם לעגנון ידיעות - ספרי חמד פרק בספר תמול שלשום
הממזר והכתר שמיר, זיוה 2023-10-28 zivashamir.com מאמר והיה העקוב למישור
האמונה במסורת: ר’ נחמן ועגנון רוזנברג, שלום/Rosenberg, Shalom 2023 המחשבה היהודית לגווניה מגיד פרק בספר פת שלימה
דבש וחלב תחת לשונו, אך תחתיו אש יוקדת הכהן, אביעד 2023-10-04 הארץ מאמר
“ימים נוראים” וזיכרונות חלופיים מצטלבים אליאור, רחל 2023-09-18 YouTube בית עגנון הרצאה ימים נוראים
קריאה בסיפור “המלבוש” כהכנה לימים הנוראים לאו, בני 2023-09-11 YouTube בית עגנון הרצאה המלבוש
Point–Blank Prayer: On Haim Sabato’s “Adjusting Sights” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023 Tradition מאמר
קומה הבליגה! מאורעות תרפ”ט שמיר, זיוה 2023-08-22 zivashamir.com מאמר
S.Y. Agnon: do Folclore à Ficção רוזנשן, ננסי/Rozenchan, Nancy 2018 Cadernos De Língua E Literatura Hebraica (16) מאמר
A tour at the historic house of Nobel Prize Laureate author S .Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023-08-07 i24NEWS i24NEWS הרצאה
הסיפור הנועז על חומה אשת אביי שמיר, זיוה 2023-08-07 zivashamir.com מאמר פנים אחרות​
O muro de lágrimas de Agnon e a dor de dente de Biálik אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-07-28 Arquivo Maaravi מאמר תמול שלשום
דיוקנו של המהגר כנברוטיקן צעיר שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1989 פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר שבועת אמונים
From Place to Place in Search of a Place: Reading Agnon in Berlin Secunda, Shai 2023 Jewish Review of Books מאמר עד הנה
S.Y. Agnon: Master of Many Voices Frieden, Ken 1989 Religion מאמר
The Social Contract and Social Contraction Rotenberg, Mordecai 1983 Dialogue with Deviance: Hasidic Ethic and the Theory of Social Contraction Institute for the Study of Human Issues פרק בספר יששכר וזבלון
ירושלים בסיפורי עגנון קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן מאמר אורח נטה ללון, בלבב ימים
Agnon and Celestial Jerusalem דן, יוסף/Dan, Joseph 1979 Forum on the Jewish People, Zionism & Israe WZO מאמר לפנים מן החומה
דימויי ארץ–ישראל אצל בני העלייה השנייה שפירא, אניטה 2005 ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים יד בן-צבי פרק בספר עגונות, תמול שלשום, על ברל
המיתוס של ל”ג בעומר — מעין סיכום בקון, יצחק 1989 עגנון הצעיר אוני' בן-גוריון מאמר
ספרים כסביבה ספרותית מדומיינת: היסטוריה וביבליוסופיה בקורות בתינו לש”י עגנו ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2023 מכאן מאמר קורות ביתנו
From ‘an Etrog’ to ‘One’s Etrog’: A Literary Analysis of S.Y. Agnon’s Story גרשוביץ, יהודית בר-יש"ע/Gershovitz, Yehudith Bar-Yesha 2023 The Citron Compendium Springer פרק בספר אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
עכביש התשוקה של עגנון רוז'ני, יוסי 2023-06-11 אלכסון מאמר אגדת הסופר
ילדותו של עגנון אלפנביין, ישראל ש. 1958-09-05 הדואר מאמר
גלגולו של מוטיב הזיווג הכפול פיינגולד, בן-עמי 1984 7 מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי מאמר עגונות, תהלה
מנפלאות הקומדיה האנושית שמיר, זיוה 2023-05-20 zivashamir.com מאמר
בכל צבעי הקשת: חג ל”ג בעומר אצל עגנון – בחיים וביצירה שמיר, זיוה 2023-05-07 zivashamir.com מאמר
אגרות בחרוזים שבין ביאליק, עגנון ושלונסקי אונגרפלד, משה 1961-12-15 מעריב מאמר
ש”י עגנון ראה בשירת הלויים דבר קדום וחלומי בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2023-04-26 מקור ראשון מאמר עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
כי נהפך העלם לאיש אחר שמיר, זיוה 2023-04-18 zivashamir.com מאמר בדמי ימיה
דן מירון על ספרו של עמרי בן יהודה ״מה אעידך?״ מירון, דן/Miron, Dan YouTube הרצאה והיה העקוב למישור
האופל שמאחורי האופל גרנות, משה 2023-04-09 מאמר האדונית והרוכל
על שירי הידידות שכתבו זה לזה ביאליק ועגנון שמיר, זיוה 2023-04-09 zivashamir.com הרצאה
REVIEW: Agnon’s Story כץ, שמואל/Katz, Stephen 2022 Journal of Modern Jewish Studies 21:4 מאמר
Agnon and Bilaik: A Lifelong Friendship Beck, Mordechai 2023-04-10 The Jerusalem Report מאמר
שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו הכהן, אביעד 1984-04-21 הצופה מאמר לשם ולתהילה, על שאול ליברמן
A Man of Israel Harris, Alex 2023-03-22 TARB מאמר על ברל
אחדות ונפרדות בחיי הפרט ובחיי עם ישראל: בהשראת ‘תמול שלשום’ של עגנון ברנשטיין, שמואל 2023-01-05 בטיפולנט מאמר תמול שלשום
“קשרי קשרים”: סיפור–חלום של עגנון בהיבט יונגיאני אנקורי, מיכה 2014-04-27 בטיפולנט מאמר קשרי קשרים
פרדוקס השקרן שחר, גלילי 2018-11-27 YouTube TAU הרצאה עד הנה
עגנון חולם ביונגיאנית – ברומן “בחנותו של מר לובלין” בר-יעקב, אביבה 2023-01-05 בטיפולנט מאמר בחנותו של מר לובלין
S.Y. Agnon’s Days of Awe Sources Mencow, Billy 2023-03-13 בית עגנון אגף המחקר מאמר ימים נוראים
A Man Touched By God Feldman, Emanuel 1967-04-22 Saturday Review מאמר
אין זה משל אלא דברים כפשוטם: אלגוריה, מוחשיות ופרשנות בסיפור אחד של עגנון סתיו, שירה 2022 מכאן 23 מאמר עם כניסת היום
S.J. Agnon’s Iddo W’eynam — A study of a myth about myth and its symbols Schachter-Shalomi, Zalman 1966 Ph.d Dissertation ספר עידו ועינם, לפנים מן החומה
“תמול שלשום” של ש”י עגנון גולדברג, לאה 1946-02-22 משמר מאמר תמול שלשום
מוטיב התרנגול בסיפור פשוט חקק, לב/Hakak, Lev 1973 הספרות מאמר סיפור פשוט
A World in Words שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2022-12-01 Segula מאמר
מתחת לשולחן הכבד יפין, יצחק 2006 ממעמקים 58 מאמר
סיפורי בתים רגב, עופר 1999 עת-מול מאמר מאויב לאוהב
מחלות עגנוניות באר, חיים/Be'er, Haim 2023-02-13 YouTube בית עגנון הרצאה תמול שלשום, שירה, סיפור פשוט
מקומו של הספר בעולמו של ש”י עגנון וכמן, גילה 2022-02-13 מכון שכטר מאמר ש”ס של בית זקני
גבריאלה: אחרית דבר ויס, הלל/Weiss, Hillel 1991 בדמי ימיה ועוד סיפורים שוקן מאמר גבריאלה
על קנאות וקניינים שמיר, זיוה 2017 zivashamir.com פרק בספר
Between the National Poet and the Nobel Laureate סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2023-01-25 YouTube בית עגנון הרצאה
זהותו של מחבר התפילה לשלום המדינה רפל, יואל 2018 התפילה לשלום המדינה: תולדותיה תכניה ופירושה כנרת זמורה ביתן פרק בספר
בין עגנון לביאליק: בעקבות קריאה במעצמי אל עצמי צוויק, יהודית 1978 כרמלית מאמר
תערוכת ש”י עגנון 1967 בית הספרים הלאומי ספר עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
‎האם חיבר ש”י עמון את התפילה לשלום המדינה תמר, דוד 1984-05-04 מעריב מאמר
מי באמת חיבר את התפילה לשלום המדינה? רפל, יואל 2018-03-19 הספרנים NLI מאמר
הרב הרצוג, ש”י עגנון והתפילה לשלום המדינה עופר, יוסף 2022 עיונים בתקומת ישראל מאמר
אנטומיה של רצח עם ברטוב, עמר/Bartov, Omer 2023-01-17 YouTube בית עגנון הרצאה עיר ומלואה, אורח נטה ללון,
עוד הערה “אקטואלית” — הפעם על סיפורו של עגנון שמיר, זיוה 2023-01-12 zivashamir.com מאמר עובדיה בעל מום
Writing, Tradition, and Modernity in “Only for the Lord Alone” פרוש, איריס/Parush, iris 2022 The Sin of Writing Palgrave פרק בספר בלתי לה’ לבדו
תמונתך לי שלחי: ש”י ואסתר עגנון שורק, עדי 2022-11-06 על החתום בית אבי חי הרצאה אסתרליין יקירתי
מציץ מן החרכים שמיר, זיוה 2013-10-04 zivashamir.com מאמר
המפלצת ירוקת העין שמיר, זיוה 2021 zivashamir.com מאמר
תעלומת הדמיון המפתיע בין סיפורו של עגנון “האדונית והרוכל” לסיפורו של רואלד דאל שמיר, זיוה 2009-07-13 zivashamir.com מאמר האדונית והרוכל
“סיפורי משרתות” או דיון מעמיק במצב האומה? שמיר, זיוה 2021-06-09 zivashamir.com מאמר עובדיה בעל מום
נגלגל יחדיו בעדשים שמיר, זיוה 2021-06-11 zivashamir.com מאמר אל הרופא
התלבטותו של עגנון בין ארץ–ישראל לאירופה שמיר, זיוה 2021-06-21 zivashamir.com מאמר עגונות
ברחובות ברזל ריקים וארוכים שמיר, זיוה 2012 גג מאמר האבטובוס האחרון
על “יהודי המזרח”, על “יהודי המערב” ועל מה שביניהם שמיר, זיוה 2016 גג מאמר שירה
הנריאטה — איילת הבית שמיר, זיוה 2016 מסכת מאמר שירה
רוחב היריעה ועומק האבחון גרנות, משה 2016-12-29 zivashamir.com מאמר שירה
שבעים פנים לפשטות שמיר, זיוה 1996 מבעד לפשטות פרק בספר סיפור פשוט
תחת כנף השכינה או מאחורי הגדר? שמיר, זיוה 2014 מאזנים מאמר
“הלוואי שלא אשכח, הלוואי שלא אשכח” שמיר, זיוה 2013 מראה מאמר והיה העקוב למישור
והמשכיל בעת עגנון שמיר, זיוה 1989 zivashamir.com מאמר והיה העקוב למישור
ההלכה למעשה שמיר, זיוה 1993 zivashamir.com מאמר והיה העקוב למישור
עגנון, הגדול מכל פרשניו שמיר, זיוה 1989 zivashamir.com מאמר
במפנה המאה העשרים שמיר, זיוה 2021-11-03 zivashamir.com מאמר
אגדת האמן שמיר, זיוה 1989-09-01 zivashamir.com מאמר
The Portrait of Agnon’s Stage Adaptor as a Literary Interpreter שמיר, זיוה 2022-06-25 zivashamir.com מאמר הכנסת כלה, סיפור פשוט
והיי לי אם ואחות שמיר, זיוה zivashamir.com מאמר אחות
“התכתבויות — סודות משולחן הכתיבה” ספר–קלטת שמיר, זיוה 2022-12-23 zivashamir.com הרצאה
סיפורים מאגף המשרתות? שמיר, זיוה zivashamir.com מאמר עובדיה בעל מום
מה צופן המכתב המהופך של ש”י עגנון אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר
קרובים ורחוקים — בין ביאליק לעגנון אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר
לפשר השנים “הקשות והאכזריות” בגרמניה אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2021 כמה ביאליק יש? ידיעות פרק בספר ,
כותל הדמעות של עגנון וכאב השיניים של ביאליק אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-01-04 הארץ מאמר
הקדשות של עגנון בעקבי ביאליק שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר
עצת ביאליק לעגנון שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר ספר המעשים
בעקבי הצאן — גלגולו של מוטיב ביאליקאי ב”מעשה העז” של עגנון שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר מעשה העז
האם האמין עגנון בנסים ובנפלאות? שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר הפרוטה
הנבואה על עתיד העם בברלין ובירושלים שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר עד הנה
ביאליק ועגנון בזכות האיפוק והמתינות שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר תחת העץ
ובחינת נוקבא — סימנים של מבוכה מגדרית אצל ביאליק ואצל עגנון שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר שירה
גורלו של אבי האומה כגורלו של איוב שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר אבי השור
ּפלאי העיר ועיי מפלתה שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר אורח נטה ללון
פסיפס של סיפורי חורבן מתולדות העם והעולם שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר עד עולם
עגנון בעקבי יל”ג וביאליק שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
עלילות הגבורה של הילד הפלאי שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר מעשה רבי גדיאל התינוק
סיפור פשוט – ייחור מאוחר של הסיפורת הביאליקאית שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר סיפור פשוט
מקוריות ומקורותיה — בין השראה להשפעה בכתבי עגנון שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא פרק בספר
אדוננו ביאליק — יקירי עגנון באר, חיים/Be'er, Haim,אבנרי, שמואל/Avneri, Shmuel 2023-01-03 YouTube בית עגנון הרצאה מסוד חכמים
Agnon’s Childhood מינץ, אלן/Mintz, Alan 2022 American Hebraist: Essays on Agnon and Modern Jewish Litertaure Penn State UP פרק בספר המטפחת, ש”ס של בית זקני, ציפורי, סיפור נאה של סידור תפילתי
האם נמצא הפיתרון לאניגמה הגדולה של עגנון [ביקורת] ראובני, יותם 2017-01-19 הארץ מאמר שירה
בעקבות יל”ג — עיון נוסף בסיפורו של עגנון ‘שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו’ שמיר, זיוה 2021-06-21 YouTube הרצאה שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
בעקבי האב שמיר, זיוה 2020 בעקבי האב ספרא ספר סיפור פשוט, אורח נטה ללון
כנגן המנגן שמיר, זיוה 2019 הספרות ורוח המוזיקה ספרא פרק בספר כנגן המנגן
עגנון בעקבי יל”ג שמיר, זיוה 2019 התכתבויות ספרא פרק בספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
שירה חדשה שמיר, זיוה 2016 שירה חדשה ספרא ספר שירה
להתיר או לא להתיר? ויכוחו המתמשך של עגנון עם יל”ג שמיר, זיוה 2014 הכל בגלל קוצו של יוד ספרא פרק בספר עגונות
שיבוצים מקראיים בסיפור ‘בדמי ימיה’ שמידמן, אבי,סנובל, עטרה 2017-07-27 YouTube אתר התנ"ך הרצאה בדמי ימיה
היכרות עם יצירת המופת הלא ידועה של עגנון יגיל, רן 2022-12-08 גלובס מאמר הסיפור העצוב על הרווקה הזקנה
The Sage and the Scribe of Modern Israel Wisse, Ruth R. 2022-12-05 Mosaic Magazine מאמר
מדירה לדירה: קריאת התיגר על הבית בסיפור “והיה העקוב למישור” מאת ש”י עגנון מילנר, איריס 2021 אות 11 מאמר והיה העקוב למישור
קריאה משותפת ב”מאויב לאוהב” פדיה, חביבה 2022-11-21 YouTube בית עגנון הרצאה מאויב לאוהב
Agnon & Flaubert: Hebraizing a French Master אלטר, אורי/Alter, Robert 2022-11-06 YouTube Northwestern University הרצאה סיפור פשוט
מאיגרות ש”י עגנון אל ש”ז שוקן ,בית-אריה, מלאכי 1978 ש"י עגנון: מחקרים ותעודות מוסד ביאליק פרק בספר
על גורלה וגלגולה של שגיאה מסד, צבי (מסטבוים) 1989-06-08 הארץ מאמר עד עולם
Sholem Aleichem, Agnon! Childhood Sukkot Stories סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-01-26 YouTube בית עגנון הרצאה המטפחת, האתרוג
S.Y. Agnon’s “The Kerchief” and Devora Baron’s “Trifles” Zierler, Wendy 2022-5-15 YouTube UC Santa Barbara הרצאה המטפחת
In the Heart of the Seas Wisse, Ruth R. 2022-09-20 The Stories Jews Tell Tikvah הרצאה בלבב ימים
אל מקום שהלב מושך: קשרי–קשרים ביו ‘אל מקום שהרוח הולך’ של חיים באר ו’תמול שלשום’ של עגנון בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2022 אל מקום שהלב מושך שוקן פרק בספר תמול שלשום
לברוח מברכת שבועת אמונים אל ימה של יפה בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2022 אל מקום שהלב מושך שוקן פרק בספר שבועת אמונים
מגלי–ציה לגלי יצירה: גליציה בספרות העברית גוברין, נורית 2022 מגלי טמירין אוניברסיטת חיפה פרק בספר
תהפוכות הזמן: ש”י עגנון על ראשית ההשכלה בגליציה ב”עיר ומלואה” כצמן, רומן/Katsman, Roman 2022 מגלי טמירין אוניברסיטת חיפה פרק בספר
יוסל בנו של טודרוס: ש”י עגנון על “לשון אשכנז” ברטל, ישראל 2022 מגלי טמירין אוניברסיטת חיפה פרק בספר שירה
הערות לדמות הספרדים וקהילותיהם ביצירת עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 2022 מחצית האומה אוניברסיטת בר-אילן פרק בספר תחת העץ, לפנים מן החומה
ספרותנו קלוזנר, יוסף 1924 השילוח מאמר
עגנון — מקור היסטורי ברור, א.י. 1936-10-10 דבר מאמר הכנסת כלה
Apology for S.D. Goitein: An Essay Wasserstrom, Steven M. 2007 A Faithful Sea Oneworld פרק בספר
REVIEW: Shatterzone of Empire Brown, Kate 2022-09-02 TLS מאמר , ,
Review: Agnon’s Tales of the Land of Israel Halevi-Wise, Yael 2022-08-29 H-Net H-Net מאמר
עגנון: ימים נוראים פרוזדור נפשי מתקמטת קור, אבשלום 2022-08-28 באופן מילולי כאן הרצאה ימים נוראים
בולע מאות ספרים ממאות שנים: עגנון ודימויו כגאון וייס, חיים 2022 מכאן הקשרים מאמר מעשה עזריאל משה שומר ספרים
בעיית יום הכיפורים ופתרונה ביצירת עגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אורח נטה ללון, התזמורת, טלית אחרת, פי שנים
לסוגיית יצר יוצר יצירה בסיפורי עגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אגדת הסופר, תמול שלשום
הקמט שבעור הרקיע: עמדת עגנון בשאלת העימות היהודי–ערבי שקד, מלכה/Shaked, Malka 2000 הקמט שבעור הרקיע מאגנס פרק בספר אבי השור, לפנים מן החומה, שירה, מאויב לאוהב
חלומו של הרופא שריבוים, דבורה 1993 פשר החלומות ביצירותיו של ש״י עגנון פפירוס פרק בספר הרופא וגרושתו
עובדיה בעל מום הרציג, חנה 1993 הסיפור העברי בראשית המאה העשרים האוניברסיטה הפתוחה פרק בספר עובדיה בעל מום
על מעמקי ה”אני” הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2011 לקרוא את ש"י עגנון אחוזת בית פרק בספר הרופא וגרושתו
אחות אחות בואי אצלי: “הרופא וגרושתו” ואונס דינה בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2006 והיא תהילתך שוקן פרק בספר הרופא וגרושתו
הרופא וגרושתו: מסיפור לווי ליצירת עצמאית ברזל, הלל 1975 סיפורי אהבה של שמואל יוסף עגנון בר-אילן פרק בספר הרופא וגרושתו
טבעה של הקנאה: היבט באמנות הסיפור של עגנון קובובי-מנור, מירי 1985 מאזניים מאמר הרופא וגרושתו
מ”בת לאה אני” ל”תרצה אנכי”, מעצמי כוזב לעצמי אמיתי קורן-מיימון, יאיר 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר בדמי ימיה
ללקוט בדשות זרים: עגנון, רות ושאלת הזרות פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר בדמי ימיה
סיפורים נאים של ארץ ישראל: מבנה ובינה במחזור סיפורים של ש”י עגנון טיקוצקי, גדעון/Ticotsky, Giddon 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר nothing chosen
ש”י עגנון — מבוצ’אץ’ לירושלים לאור, דן/Laor, Dan 2022-08-04 הרצאה
מרדיפת הנושכים לנשיכת הכלב אלרואי, גור 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר תמול שלשום
השושנים האדומות: קריאה אינטרטקסטואלית ב”הרופא וגרושתו” באר, חיים/Be'er, Haim 2021 הספרות העברית כגיבורת תרבות שוקן פרק בספר הרופא וגרושתו
Beggars of Love: Flaubert and Agnon Aberbach, David 2008 Journal of Modern Jewish Studies 7:2 מאמר סיפור פשוט
עגנון יום הולדת שולמית עם לבי קור, אבשלום 2022-07-25 גלץ הרצאה עם לבי
מקורותיו המסתוריים של ״מעשה ר׳ גדיאל התינוק״ באר, חיים/Be'er, Haim 2022-07-11 YouTube בית עגנון הרצאה מעשה רבי גדיאל התינוק
וכי איני יודע שטובה ציפורנו מכרסי? צבי טל כותב לש”י עגנון טל, מיכאל 2022-07-08 עונג שבת מאמר
Shai Agnon: Sparks of History סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-07-06 Sparks of History הרצאה
אהבה לא מאושרת, לא פשוטה ואפשרית ב”סיפור פשוט” וב”שירה” של עגנון בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2021-11-04 YouTube אוניברסיטת חיפה הרצאה סיפור פשוט, שירה
A City in Its Fullness Between Hebrew and English יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 2016-07-13 בית עגנון בית עגנון מאמר עיר ומלואה
רוחו של עגנון ב”הכלה המשוחררת” לא.ב. יהושע יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 2002-12-07 YouTube בית עגנון הרצאה
א.ב. יהושע בשיחה עם בלהה בן–אליהו יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 2021-06-26 YouTube בית עגנון הרצאה
״עובדיה בעל מום״ כסיפור בעל מום פרלמן, סיגל נאור 2022-06-06 YouTube בית עגנון הרצאה עובדיה בעל מום
כל מסתריו צפן אלוהים בתלמוד ברנהיים, נורית ברנע 2021 ראשית (ה) מכון הרטמן מאמר פנים אחרות​, עגונות, והיה העקוב למישור
גבעת החול אינה עונה אלבג, רוחמה 2022-05-30 YouTube בית עגנון הרצאה גבעת החול, תשרי
תמול שלום, מחר ומחרתיים אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2022-05-29 YouTube בית עגנון הרצאה תמול שלשום
פניית עורף אורפאית לאשה הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 1997-04-21 הארץ מאמר עידו ועינם
Disappeared מינץ, אלן/Mintz, Alan 2017 Ancestral Tales Stanford UP פרק בספר הנעלם
עגנון והטרגדיה הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2011 לקרוא את ש"י עגנון אחוזת בית מאמר והיה העקוב למישור
יצירת נשים סמויה ביצירת עגנון שורק, עדי 2022-05-16 YouTube בית עגנון הרצאה בדמי ימיה, סיפור פשוט, חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
קבצן שתרמילו קרוע צבן, יחיל 2022-05-02 YouTube בית עגנון הרצאה סיפור פשוט
ספריות שרופות וקבורת ספרים – גניזה כעבודת–אֵבֶל בסיפורי עגנון ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2022-05-01 YouTube מכון שוקן הרצאה ש”ס של בית זקני, מעשה עזריאל משה שומר ספרים
רופאים ורפואה אצל עגנון דונחין, יואל 2022-05-03 מאמר שירה
ספר סופר וסיפור: על תאוות ספרים — שוקן עגנון ושלום מאיר, יונתן 2022-05-01 YouTube מכון שוקן הרצאה
בין אהבה לשידוכים בספרות העברית צבן, יחיל 2022-04-25 YouTube בית עגנון הרצאה
מסובין סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-04-18 YouTube בית עגנון הרצאה הכנסת כלה
Agnon and Buber: The Story of a Friendship, or: The Rise and Fall of the Corpus Hasidicum לאור, דן/Laor, Dan 2002 Martin Buber: A Contemporary Perspective Israel Academy of Sciences and Humanities פרק בספר סיפורי הבעש”ט
Modern Hebrew Literature: Zionist Perspectives and Israeli Realities מירון, דן/Miron, Dan 2002 What Is Jewish Literature? Varda פרק בספר
Notes on Hebrew Literature קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 2002 What Is Jewish Literature? Varda פרק בספר עם כניסת היום
ספר האלף–בית של תום זיידמן פרויד גולדויכט, הדסה 2021-11-02 YouTube מכון שוקן הרצאה ספר האותיות
Agnon’s Tales of the Land of Israel סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-04-14 New Books Network New Books Network הרצאה
Agnon House Tour 2022-04-12 Israelisbeautiful.com Israel is Beautiful הרצאה
דלתות נעולות בספרות חסון, עמיחי,ניצן, עדו 2022-04-11 YouTube בית עגנון הרצאה
“עובדיה בעל מטם” ו”שבועת אמונים”: קווי דימיון מפציעים שטרן, דינה 2008 שאנחנו כגוף אחד ראובן מס פרק בספר עובדיה בעל מום, שבועת אמונים
עובדיה בעל מום שטרן, דינה 2008 שאנחנו כגוף אחד ראובן מס פרק בספר עובדיה בעל מום
פנים אחרות: כלכלת האהבה ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2022-04-05 YouTube בית עגנון הרצאה פנים אחרות​
ספרים, שירה ואמנות ב‘שירה‘ של עגנון בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2022-03-30 YouTube מכון שוקן הרצאה שירה
רקע מדרשי סמוי: עיון בספור “מעשה העז” אלשטיין, יואב 1970 עיגולים ויושר אל"ף פרק בספר מעשה העז
הסמל כגורם אורגני בספרות אלשטיין, יואב 1970 עיגולים ויושר אל"ף פרק בספר
התמדתו של ר’ שאול ליברמן גור, עודד 1966-04-29 פנים אל פנים (גליון 365) מאמר לשם ולתהילה, על שאול ליברמן
פרס נובל לש”י עגנון 1966-10-28 פנים אל פנים (גליון 392) מאמר
העיסוק בישראל בפרס נובל בשנות החמישים והשישים של המאה ה–20 למפרום, ארנון ארכיון המדינה ארכיון המדינה מאמר
מכתב ברכב מש”י עגנון טל, צבי 2010 עד בוא השמש דביר פרק בספר
בעל מום: עיצובי ותפקידו ב”עובדיה בעל מום” מאת ש”י עגנון וב”סואד” מאת סביון ליברכט שפריר, מיכל 2014 תזה מ.א. אוניברסיטת חיפה ספר עובדיה בעל מום
זה שאנחנו מסיחים דעתנו ממנו — על “טלית אחרת” של עגנון נצר, רות 2021 נפש הספרות - מסות על ספרות ושירה במבט יונגיאני כרמל מאמר טלית אחרת
האלה הנוראה בסיפור “האדונית והרוכל” של עגנון נצר, רות 2021 נפש הספרות - מסות על ספרות ושירה במבט יונגיאני כרמל פרק בספר האדונית והרוכל,
The Love Story of Esterke and Kazimierz, King of Poland—New Perspectives Cohen, Nathan 2015 European Journal of Jewish Studies (9) מאמר הלב והעינים
עגנון ושיגרת הוראת הספרות ארליך, מאיר,אביאל, צבי 1967 החינוך ג-ד מאמר
הוראת הסיפור “פרנהיים” לעגנון שקד, מלכה/Shaked, Malka 1967 החינוך ג-ד מאמר פרנהיים
מגמות בביקורת על יצירת ש”י עגנון ומשמעותן להוראת יצירותיו פרידלנדר, יהודה 1967 החינוך ג-ד מאמר
האשה הסוטה והבעל הקרנן: דבורה בארון, עגנון, באשביס–זינגר קומם, אהרן 1994 חקרי עגנון בר-אילן פרק בספר עובדיה בעל מום
העמקה בלשון סיפורי עגנון פרנקל, יונה 1967 החינוך ג-ד מאמר והיה העקוב למישור, שבועת אמונים, המטפחת, סיפור נאה של סידור תפילתי, תהלה
יצירות עגנון בבית–הספר התיכון ריבלין, א.א. 1967 החינוך ג-ד מאמר
ש”י עגנון בביה”ס היסודי וייל, מאיר 1967 החינוך ג-ד מאמר
על מנעולים ומה שמעבר להם בסיפורי עגנון ברדיצ׳בסקי, דינה 2022-03-21 YouTube בית עגנון הרצאה בחנותו של מר לובלין, חופת דודים
עגנון בסבך הטיפוגרפיה האלמנטרית — מבט שונה על מהדורת ברלין תרצ“א וייסבלאי, גיל 2022-03-21 YouTube מכון שוקן הרצאה
מעשה במטרוניתא אחת שטרן, דינה 1967 החינוך ג-ד מאמר גבעת החול
מדרש עגנון תא-שמע, ישראל 1967 החינוך ג-ד מאמר אגדת הסופר, עגונות, פת שלימה
הדים למאורעות הזמן ביצירת ש”י עגנון שה-לבן, יוסף 1967 החינוך ג-ד מאמר תמול שלשום
למהות השתיקה של גבורי עגנון לנדאו, דב 1967 החינוך ג-ד מאמר סיפור פשוט, אורח נטה ללון
דמות הילד בכמה מסיפורי עגנון ניר, נחמה 1967 החינוך ג-ד מאמר ש”ס של בית זקני, אורח נטה ללון, אורח נטה ללון
שינויים בלשונו של עגנון בנוסחי “תמול שלשום” מנצור, יעקב 1967 החינוך ג-ד מאמר תמול שלשום
“עם כניסת היום” לש”י עגנון בהט, יעקב 1967 החינוך ג-ד מאמר עם כניסת היום
צביון לשון ב”אגדת הסופר” שפירא, זושא 1967 החינוך ג-ד מאמר אגדת הסופר
The BEST: The Bridal Canopy סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-03-17 Tradition מאמר הכנסת כלה
”חדרים מלאים ספרים“ — רפובליקת הספר ב‘עד הנה‘ בין בדיה למציאות באר, חיים/Be'er, Haim 2022-03-14 YouTube מכון שוקן הרצאה עד הנה
אהבה ומסתורין בסיפור “שבועת אמונים” פרדס, אילנה/Pardes, Ilana,שחר, גלילי 2022-03-14 YouTube בית עגנון הרצאה שבועת אמונים
Three Giants of Modern Jewish Literature at YIVO Kuznitz, Cecile E. 2022-03-09 In Geveb מאמר
The Languages and Literatures of Jewish Experience Wisse, Ruth R.,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-03-13 YouTube Agnon House הרצאה
שנת האפס: עגנון בתרפ”ט לאור, דן/Laor, Dan 2020 ספר מנחם פינקלשטיין נבו מאמר תחת העץ, מדרש זוטא, מאויב לאוהב
Past and Present in Midrashic Literature Bregman, Marc 1978 Hebrew Annual Review: Volume 2 (1978) מאמר בלבב ימים
Zebulun and Issachar as an Ethical Paradigm Breslauer, S. Daniel 1984 Hebrew Annual Review: Volume 8 (1984) מאמר יששכר וזבלון
Barukh Kurzweil and Modern Hebrew Literature Diamond, James S. 1979 Hebrew Annual Review: Volume 3 (1979) מאמר
Agnon’s Bayya’ar uba’ir: a Study of Archetypes and Individuation Shapiro, Rami M. 1980 Hebrew Annual Review: Volume 4 (1980) מאמר ביער ובעיר
The Flight from Paradise: The Surrealistic Moment in Agnon’s “From Apartment to Apartment” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1977 Hebrew Annual Review: Volume 1 (1977) מאמר מדירה לדירה
חילופי סגנון בכתיבתו של עגנון על פי “תמול שלשום” ברויאר, יוחנן 2009 מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה האקדמיה ללשון העברית פרק בספר תמול שלשום
ש”י עגנון מוקד, גבריאל 2021 יוטוב אישי רחוב הרצאה
שלמה זלמן שוקן אידלמן, רחלי 2020 יוטוב אישי רחוב הרצאה ש”י עגנון — ש”ז שוקן
ייצוגי דמות האמן ומעשה האומנות ביצירותיו של ש”י עגנון קורן-מיימון, יאיר 2020 ייצוגים- מציאות, חיקוי ודמיון מכון מופ"ת מאמר פנים אחרות​, תהלה, שירה
דמויות הנשים וייצוגן ביצירת ש”י עגנון קורן-מיימון, יאיר 2021 חמדעת 14 מאמר פנים אחרות​
ברוך המקום שהחזירני למקומי — על שואה ותקומה בארבעה סיפורים מאת ש”י עגנון קורן-מיימון, יאיר 2020 זכר לאברהם מכללת ליפשיץ מאמר ספר המעשים, הסימן, לילה מן הלילות, עם כניסת היום
“מנוחת השקט”– על יחסי מטפל–מטופל בסיפור “תהילה” לשמואל יוסף עגנון קורן-מיימון, יאיר 2014 רב-גוונים (14) מכללת גורדון מאמר תהלה
עגנון, בר–אדון תימני וחנווני שנזדמנו למעשה אחד יעקב, דורון 2021 העברית סח,א מאמר
נפלים שלא חזו שמש יגיל, רן 2020-12-15 סלומט מאמר הסיפור העצוב על הרווקה הזקנה
האם כדמות נוכחת–נפקדת ב’תמול שלשום’ של עגנון באר, חיים/Be'er, Haim 2021 ספר מנחם פינקלשטיין אלון פרק בספר תמול שלשום
ספרים שהם גלמים: גלגוליו של מוטיב הגולם הגרמני והיהודי אל הנובלה ‘עד הנה’ של עגנון נגר, עירית 2021 חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה מכון לאו בק מאמר עד הנה
הדור הנסתר ומקומו בהבנת מחלתו של הירשל הורביץ בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2022-03-07 YouTube בית עגנון הרצאה סיפור פשוט
שחוק סמוי במעשה היצירה הבידיונית פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר
עד עולם — פאתוס או אירוניה? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר עד עולם
עידו ועינם — בין חידתיות להיתול פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר עידו ועינם
הגרוטסקה בסיפורי “ספר המעשים” פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר ספר המעשים, האבטובוס האחרון
עד הנה — מיבנה פגום או סאטירה? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר עד הנה
הכנסת כלה — סיפור יראים או פארודיה? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1987 שחוק סמוי רשפים פרק בספר הכנסת כלה
ריתמוסים בסיפור “הדום והכסא” ויס, הלל/Weiss, Hillel 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר הדום והכיסא
עיון ב”המכתב” יצחקי, ידידיה 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר המכתב
הפונקציה של המיליות בסגנונו של עגנון צוויק, יהודית 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר
עיבוד וצורה ברזל, אלכסנדר 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר לפנים מן החומה
בין הכסא — לכיסוי קרייצלר, אפרים 1979 עלי-שיח 7-8 (1979) מאמר הדום והכיסא, כיסוי הדם או בד בבד
לניתוח סגנונו של הדו–שיח ב״כיסוי הדם״ לש״י עגנון קדרי, מנחם 1981 עיונים בבלשנות ובסמיוטיקה אוניברסיטת חיפה פרק בספר כיסוי הדם או בד בבד
One Ukranian City, Three Roads Diverged Bouskila, Daniel 2022-03-03 Jewish Journal מאמר השותפים
Kinus: Ingathering of the Stories אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2000 Booking Passage Univ California Press פרק בספר בלבב ימים
סוד הגאונות של ש”י עגנון אלטר, אורי/Alter, Robert 2020-02-27 מידה מאמר
לשאלת הגנאלוגיה של קובץ סיפורים לאור, דן/Laor, Dan 2022-02-14 בית עגנון הרצאה
שיחה בעקבות הנובלה ״בדמי ימיה״ יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 2022-02-21 YouTube בית עגנון הרצאה בדמי ימיה
בדמי ימיה צורף, אפרים 1975 בשולי סיפורת ושירה בינואר פרק בספר בדמי ימיה
בדמי ימיה — ספר עזרה לעיון וללימוד לוי, סמדר 1994 אור עם ספר בדמי ימיה
כי נהפך העלם לאיש אחר שמיר, זיוה 2010 ש"י עולמות הקיבוץ המאוחד פרק בספר בדמי ימיה
בדרך תשובה שביד, אליעזר 1967 שלוש אשמורות בספרות העברית עם עובד פרק בספר בדמי ימיה
הדינמיקה התמטית השיטתית במוטיב התחליף בסיפור “בדמי ימיה” מזור, יאיר/Mazor, Yair 1979 הדינמיקה של מוטיבים ביצירות ש"י עגנון דקל פרק בספר בדמי ימיה
על הסגנון המקראי ב”בדמי ימיה” לנדאו, רחל 1980 בלשנות עברית (16) מאמר בדמי ימיה
בדמי ימיה מתה תרצה גינזבורג, רות 1991 דפים למחקר בספרות (8) מאמר בדמי ימיה
על לאה שמתה בדמי ימיה ועל תהילה שנתארכו ימיה אלפר, מתוקה 2010 ממעמקים (30) מאמר בדמי ימיה, תהלה
כלו זכרונות תרצה בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2006 והיא תהילתך שוקן מאמר בדמי ימיה
Lambs in Their Mother’s Pastures בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1988 Hebrew Studies (29) מאמר בדמי ימיה
כאבן הייתי ללא תנועה אברהם, יוסף 2012 הדור מאמר בדמי ימיה
The Ironic Gaze and Brother Jesus שטהל, נטע/Stahl, Neta 2013 Other and Brother Oxford פרק בספר מעגלי צדק, נפלאות שמש בית המדרש, האדונית והרוכל
לבית אבא מאת ש”י עגנון שטרייט-וורצל, אסתר 1975 קטיף (11) מאמר לבית אבא
להוראת “מדירה לדירה” שירב, פנינה 2004-07-26 סיפורת מאמרי פרשנות משרד החינוך מאמר מדירה לדירה
לענין ספר המעשים סדן, דב 1958 על ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר ספר המעשים
המשל הפתוח כמפתח ל”ספר המעשים” הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 1973 הספרות 4:2 (אפריל 1973) מאמר ספר המעשים, פת שלימה
הסיפור והזמן הקדוש הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2011 לקרוא ש"י עגנון אחוזת בית פרק בספר ספר המעשים
The Books of Fables Fisch, Harold 1975 S.Y. Agnon Ungar פרק בספר ספר המעשים
תינוק על אסקופת הבית בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2009 גבורות למאזניים מאמר מדירה לדירה
החלום הסנטימנטלי בהט, יעקב 1962 ש"י עגנון וחיים הזז יובל פרק בספר עידו ועינם, ספר המעשים
Physicality and Creativity Through the Eyes of Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-02-21 Matan הרצאה מזל דגים
Introduction to “Great Jewish Short Stories” Bellow, Saul 1963 Great Jewish Short Stories Dell פרק בספר
Physicality and Creativity Through the Eyes of Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-02-21 Matan הרצאה מזל דגים
הנגלות והנסתרות ביצירתו של ש״י עגנון כנעני, דוד 1955 בינם לבין זמנם ספרית הפועלים פרק בספר
הנגלות והנסתרות ביצירתו של ש״י עגנון כנעני, דוד 1948 לוח הארץ (תש"ט) מאמר
עוד בעניין האשה הסורגת בשבת 2004-10-20 הצופה מאמר כנגד אותם שקובעים ישיבות של שחוק
הבעש”ט והזקנה שסרגה בשבת אביצוק, יעקב 1985 גורלו של ילד עמיר פרק בספר , כנגד אותם שקובעים ישיבות של שחוק
על כפות המנעול — סדרת הרצאות לרגל 100 שנה לקובץ הסיפורים 2022 בית עגנון הרצאה nothing chosen
מה עדיף, אגדה עגנונית על השכינה או דיון בשיער כסמל במצרים הקדומה? חיטרון, חגי 2005-08-01 הארץ מאמר כנגד אותם שקובעים ישיבות של שחוק
Narrative and Providence in the Fiction of S.Y. Agnon שטהל, נטע/Stahl, Neta 2020 The Divine in Modern Hebrew Literature Routeledge פרק בספר והיה העקוב למישור, אורח נטה ללון, בשעה אחת
‘ביטשאטש, ביטשאטש’ — קינה נוירונית עגנונית אדלר, מני,שמידמן, אבי 2018 ננופואטיקה מאמר הסימן
אב ובת — במערכת לא–מודעת יהושע, א.ב./Yehoshua, A.B. 1998 כוחה הנורא של אשמה קטנה פרוזה פרק בספר בדמי ימיה
Burnt Tefillin: When Agnon’s Fiction Became My Reality Bouskila, Daniel 2022-02-03 Jewish Journal מאמר שני זוגות
Passion Spins the Plot: Agnon’s “Forevermore” Sokoloff, Naomi B. 1994 Tradition and Trauma Westview פרק בספר עד עולם
עד עולפ מהשלמה והתכלות אל הברית עם החוכמה ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2006 כתוב על עורו של כלב כתר פרק בספר עד עולם
ימי עגנון בגרמניה שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1982 דברים בגו עם עובד מאמר
רשמים והרהורים שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1982 דברים בגו עמ עובד מאמר
עגנון ושלום: קשרי קשרים של ידידות סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey,מאיר, יונתן 2022-01-30 YouTube בית עגנון הרצאה עידו ועינם,
Gershom Scholem on Agnon שלום, גרשם/Scholem, Gershom,מירון, דן/Miron, Dan 1982 Ariel מאמר
הסיפור והחידה: ‘עד עולם’ של ש”י עגנון יעקב, אירית 2017-10-30 News1 מאמר עד עולם
בינינו לבינם (קערת צמוקים) סדן, דב 1950 קערת צמוקים מרדכי נוימן פרק בספר מעגלי צדק
Between Ethics and Aesthetics: “Ha–Malbush” and “Paths of Righteousness” כצמן, רומן/Katsman, Roman 2002 The Time of Cruel Miracles P. Lang פרק בספר המלבוש, מעגלי צדק
Gershom Scholem and Shmu’el Yosef Agnon: Metamorphoses of a Friendship Necker, Gerold 2010 Agnon and Germany BIU Press מאמר ,
Paytan and Paradox: An Analysis of Agnon’s “Lefi hasa’ar hasakhar” ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1978 HUCA (49) מאמר לפי הצער השכר
בין אבל להנצחה ויס, הלל/Weiss, Hillel 1975 דיוקו הלוחם בר-אילן פרק בספר לפי הצער השכר, הסימן
הסימן והקפל שחר, גלילי 2016 גופים ושמות עם עובד פרק בספר הסימן
The Sound of the Heavens Splitting Open Nash, Stanley 1988 Journal of Reform Judaism 35:1 מאמר הסימן,
Between Holocaust and Homeland מינץ, אלן/Mintz, Alan 2001 Translating Israel Syracuse UP פרק בספר הסימן,
Did Agnon Write About the Holocaust? לאור, דן/Laor, Dan 1992 Yad Vashem Studies (22) מאמר הסימן,
בין חילון למיסטיקה יעוז-קסט, חנה 1994 חקרי עגנון בר-אילן פרק בספר שירה, הסימן,
השופר והטלפון הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 1994 מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל 4 מאמר הסימן, תמול שלשום, לפנים מן החומה
Aspects of “Primary Holocaust” in the Works of S.Y. Agnon חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2010 Agnon and Germany BIU Press מאמר הסימן, עד הנה,
חג השבועות המעומת עם זכרון השואה בסיפורו של עגנון “הסימן” גרנות, משה 1996 מחקרי חג 7 מאמר הסימן,
בקשה עם שחר אטינגר, אסתר 2004 ארץ אחרת 21 מאמר הסימן
ש”י עגנון והמסורת המיסטית אליאור, רחל 2010 כיוונים חדשים 22 מאמר הסימן
חמלת ה’ במבט אירוני בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2011 חיים כתובים שוקן פרק בספר הסימן,
The Jewish Genius of S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2022-01-13 YouTube Tikvah Fund הרצאה עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
עד הנה – פשר המסע והחלומות נצר, רות 2021 נפש הספרות - מסות על ספרות ושירה במבט יונגיאני כרמל פרק בספר עד הנה,
חלום של עגנון על הייעוד הרוחני והחמצתו, וקרבת מוטיבים לר”נ מברסלב נצר, רות 2021 נפש הספרות - מסות על ספרות ושירה במבט יונגיאני כרמל פרק בספר בחנותו של מר לובלין,
Spinning Thread vs. Spinning Tales Bouskila, Daniel 2022-01-06 Jewish Journal מאמר כנגד אותם שקובעים ישיבות של שחוק
ספר תכלית המעשים הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021 בית עגנון הרצאה ספר המעשים
שמואל יוסף עגנון פרידמן, דוד אריה 1966 עיוני פרוזה מחברות לספרות פרק בספר
The Runaway Daughters of Galicia מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2021-12-10 Tablet Magazine מאמר תהלה
Agnon’s Tales of the Land of Israel [Review] Sokoloff, Naomi B. 2022 Hebrew Higher Education 24 NAPH מאמר
The Influence of European Writers on the Hebrew Writer S.Y. Agnon Mark, Iehezkel 1974 Doctoral Dissertation Potchefstroom University ספר
שלוש אחיות: אין כאן משום נחמה גמורה ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2008 תם ונשלם? הקיבוץ המאוחד פרק בספר שלש אחיות
תמול שלשום: סיום בנשיכת הכלב ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2008 תם ונשלם? הקיבוץ המאוחד פרק בספר תמול שלשום
The Long Arc of Jewish History סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-12-15 YouTube בית עגנון הרצאה מעשה המנורה
אגדות הסופר: סיור וירטואלי בספריית עגנון סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey בית עגנון הרצאה
מיני תרגימא — האתגר בתרגומי עגנון 2017-04-21 YouTube בית עגנון הרצאה
Notes on Agnon Amichai, Yehuda 1967-02-01 Midstream מאמר ,
The Runaway Daughters of Galicia מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2021-12-10 Tablet Tablet מאמר תהלה
עלי לבקש מכבודו לבקש סליחה בעיתונו על עשיית מסכת מוות של עגנון טל, מיכאל 2021-11-23 הארץ מאמר
S.Y. Agnon: Thoughts on a Great Israeli Writer Angel, Marc 2021-12-01 Conversations (38) מאמר אורח נטה ללון, עיר ומלואה
A Tale of Two Menorahs Bouskila, Daniel 2021-12-01 Jewish Journal מאמר שתי המנורות של חנוכה
ההווה והעתיד כמימד של עבר אלשטיין, יואב 1970 עיגולים ויושר אל"ף פרק בספר האבות והבנים, קשרי קשרים
בלי צער הריון רוזנצוויג, ישראל 1955 אורלוגין 11 מאמר עד הנה, הכנסת כלה
גלגולי “מעשה המופתי מאורח נטה ללון לשירה כץ, שמואל/Katz, Stephen 1970 ביקורת ופרשנות 26 מאמר אורח נטה ללון, שירה
שרשיו של “הפדיון” לש”י עגנון כץ, שמואל/Katz, Stephen 1989 בצרון 9:41-42 מאמר סיפורי הבעש”ט, אורח נטה ללון
“צאינה וראינה” בכתבי ש”י עגנון לוין, יעל 1989 בצרון 9:41-42 מאמר
המקום והזמן: איתור הסיטואציה–האפית של “אורח נטה ללון” כץ, שמואל/Katz, Stephen 1983 Hebrew Studies 24 (1983) מאמר אורח נטה ללון
על סיפורים וספרים ב”הכנסת כלה” זיו-אב, יפה 1970 גזית 27:1-4 (אפריל-יולי 1970) מאמר הכנסת כלה
משהו לפתגמי עגנון זיידמן, י"א 1958 לשוננו לעם 9:4 מאמר הכנסת כלה
Evolution and Development of S.Y. Agnon’s ‘Oreah nata lalun, 1938–1939 כץ, שמואל/Katz, Stephen 1987 Hebrew Annual Review 11 מאמר אורח נטה ללון
“Like a Man in Exile From the Palace of His Father” Hoffman, Anne Golomb 1987 Hebrew Annual Review 11 מאמר אורח נטה ללון, על אבן אחת
Relations Between Jews and Poles [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1997 Shofar 15:3 פרק בספר
The Centrifugal Novel [Review] Cutter, William 2002 AJS Review 26:1 מאמר אורח נטה ללון
The Centrifugal Novel [Review] Lesley, Arthur M. 2001 Hebrew Studies 42 מאמר אורח נטה ללון
Cunning Innocence: On S.Y. Agnon’s Irony [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1987 Hebrew Studies 28 מאמר
Between Exile and Return [Review] כץ, שמואל/Katz, Stephen 1994 AJS Review 19:1 מאמר
שתי כלות עבריות של קיחוטה לנדאו, לואיס 2002 סרוונטס והיהודים אוניברסיטת בן-גוריון פרק בספר הכנסת כלה
S.Y. Agnon’s Art of Composition מזור, יאיר/Mazor, Yair 1986 Hebrew Annual Review (10) מאמר בין שתי ערים, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
Sexual Symbols in “Another Face” חקק, לב/Hakak, Lev 1986 Hebrew Annual Review (10) מאמר פנים אחרות​
תהילה בקון, יצחק 1992 ספר יצחק בקון פרק בספר תהלה
תהילה צמח, עדי 1990 קריאה תמה מוסד ביאליק פרק בספר תהלה
בעבור נעליים צמח, עדי 1990 קריאה תמה מוסד ביאליק פרק בספר תמול שלשום
ההיסטוריוסופיה ב’עידו ועינם’ וב’עד עולם’ צמח, עדי 1990 קריאה תמה מוסד ביאליק פרק בספר עד עולם, עידו ועינם
בכפל דמות צמח, עדי 1990 קריאה תמה מוסד ביאליק פרק בספר בדמי ימיה
La Maison de Shai Agnon 2021-11-05 Invitation au Voyage Arte France הרצאה
הרבי מליובאוויטש על עגנון 2021 קובץ לחיזוק ההתקשרות תומכי תמימים מאמר ,
אל הרופא וורצל, מרדכי 2007 בדרך לשכונת הצפון פרק בספר אל הרופא
הנרות וורצל, מרדכי 2007 בדרך לשכונת הצפון פרק בספר הנרות
האבטובוס האחרון וורצל, מרדכי 2007 בדרך לשכונת הצפון פרק בספר האבטובוס האחרון
על הסיפור “ידידות” מתוך ספר המעשים נגיד, חיים 1968-09-06 מרחב מאמר ידידות
“ידידות” קרויאנקר, גוסטב 1991 יצירתו של ש"י עגנון מוסד ביאליק פרק בספר ידידות
ידידות וורצל, מרדכי 2007 בדרך לשכונת הצפון פרק בספר ידידות
בתשובתי שמיר, זיוה 2013 בדרך לבית אבא הקיבוץ המאוחד פרק בספר ידידות
Always Already Gothic: S.Y. Agnon’s European Tales of Terror Grumberg, Karen 2019 Hebrew Gothic: History and the Poetics of Persecution Indiana University Press פרק בספר מחולות מות או הנאהבים והנעימים
Midrash and Marginality: The “Agunot” of S.Y. Agnon and Devorah Baron Bernstein, Marc 2001 Hebrew Studies NAPH מאמר עגונות
The Raven’s Message of Return: S.Y. Agnon and the Zionist Dream בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 1993 Studies in Zionism 14:1 מאמר
Kafka and Agnon: Their Relationship to Judaism and Zionism שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2004 Kafka, Zionism, and Beyond Max Niemeyer Verlag פרק בספר
The Brenner School and the Agnon School in Hebrew Litertaure ברתנאי, אורציון/Bartana, Ortsion 2004 Hebrew Studies מאמר ,
From Agnon to Oz [Review] חקק, לב/Hakak, Lev 1997 Hebrew Studies מאמר
The Hasidic Anecdote in Martin Buber and S.Y. Agnon Breslauer, S. Daniel 1978 Hebrew Studies NAPH מאמר
S.Y. Agnon [Review of Fisch] Braun, William 1977 Tradition מאמר
Agnon’s Story: A Psychoanalytical Biography [Review of A. Falk] Rodman, David 2019 Israel Affairs 25:6 מאמר
S.Y. Agnon’s Art of Narrative מזור, יאיר/Mazor, Yair 1995 JQR מאמר
Review of “Nostalgia and Nightmare” Nedeva, Joseph 1970 JQR מאמר
Agnon on the German Home Front in “In Mr Lublin’s Store”: Hebrew Fiction of the First World War Abramson, Glenda 2018 Beyond Inclusion and Exclusion Berghahn פרק בספר בחנותו של מר לובלין
ש”י עגנון — פרנהיים לשם-עזרא, דנה 1987 ש"י עגנון - פרנהיים אור-עם ספר פרנהיים
עגנון — מבט נוסף על ראשית המודרניזם בספרות העברית הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2019 עם ועולם - שי לישראל ברטל זלמן שזר פרק בספר
מאגדת ‘חולדה ובור’ לנובלה חברתית כגן, צפורה/Kagan, Zipora 1983 מאגדה לסיפורת מודרנית ביצירת ברדיצ'סקי הקיבוץ המאוחד מאמר תהלה
אשר שכחתי זכרת: מסירה בין אב ובת ב”הדום והכסא” לש”י עגנון שורק, עדי 2020 דפים למחקר בספרות מאמר הדום והכיסא
Agnon’s Etrog סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-09-19 YouTube National Library of Israel הרצאה אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
“הכנסת כלה” מחווה יהודית ל”דון קיחוטה” הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2021 הרצאה הכנסת כלה
הסתכלות ברבנכר מירון, דן/Miron, Dan 1996 הקיבוץ המאוחד ספר הכנסת כלה
הכנסת כלה: מפנה בתפיסת הסיפור החברתי העברי קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1976 מסות על סיפורי ש"י עגנון שוקן פרק בספר הכנסת כלה
דברים בשם אומרם בהכנסת כלה ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו פרק בספר הכנסת כלה
על המבנה של הכנסת כלה ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו פרק בספר הכנסת כלה
אחדות ופיצול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1989 פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון הקיבוץ המאוחד פרק בספר הכנסת כלה
המאמין הגדול שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1978 ש"י עגנון - מחקרים ותעודות פרק בספר הכנסת כלה
כתבי עגנון יערי, אברהם 1931 מאזנים מאמר הכנסת כלה
הקישוטיות בראיית העולם של עגנון בהכנסת כלה רוזנשן, ננסי 1985 דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות מאמר הכנסת כלה
שוטים, משוטטים ודון קישוטים מאק, חננאל 2005 מסכת מאמר הכנסת כלה
עגנון לפני היותו עגנון בנד, אברהם/Band, Arnold 1963 מולד מאמר
The Art of Agnon Annotation הולץ, אברהם/Holtz, Avraham,סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021 Agnon's Tales of the Land of Israel Pickwick פרק בספר הכנסת כלה, תמול שלשום
“Always I Regarded Myself As One Who Was Born in Jerusalem” סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021 Agnon's Tales of the Land of Israel Pickwick פרק בספר עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
גווילים נשרפים ואותיות פורחות עציון, יהודה 2021-06-28 הספרייה הלאומית הרצאה סיפורי הבעש”ט
שמואל יוסף עגנון – ״על המסים״ גליקסברג, דוד 2021 משפטים נ תשפ"א מאמר על המסים, פרקים מספר המדינה
The Dog’s Passion: Tmol Shilshom’s Scripture of Violence בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2021 Shofar מאמר תמול שלשום
Agnon’s Tales of the Land of Israel 2021-08-20 Pickwick מאמר
עגנון מבקש: אנא הזדרז ושלח קצת כסף גנזים, מכון 2021-08-08 מכון גנזים מאמר
בעקבות דמותה הנשכחת של האמנית תום זיידמן־פרויד וינטר, אביבה 2021-07-25 מקור ראשון מאמר ספר האותיות
שמואל יוסף עגנון שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1974 האינציקלופדיה העברית מאמר
Yosef Haim Brenner in Life and Death סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-07-19 TARB TARB מאמר יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו
בגדאד ברומן הישראלי בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2021-01-04 בית עגנון הרצאה
לא אראה לך בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2021-02-24 בית עגנון הרצאה תמול שלשום
Kafka’s Father, Agnon’s Mother, Bellow’s Cousins אלטר, אורי/Alter, Robert 1986 Commentary (February 1986) מאמר סיפור פשוט, עידו ועינם, שבועת אמונים
שעת סיפור — במצולות של ש”י עגנון שגב, שי 2015-08-26 YouTube קתדרה לתורה ולחכמה הרצאה במצולות
סיפור פשוט של עגנון — השם המסתתר דגני, יהושע 2004 ירושלים, מאסף לדבר ספרות מאמר סיפור פשוט
גווילים נשרפים ואותיות פורחות: שחזור חלקי של כרך סיפורי הבעש”ט בכתב ידו של עגנון עציון, יהודה 2021-06-28 YouTube הספרייה הלאומית הרצאה סיפורי הבעש”ט
צירל והאהבה ב”סיפור פשוט” סילברסטון-סיון, דבורה 2006 דעת מאמר סיפור פשוט
בנין אב הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2011 אחוזת בית מאמר שלש אחיות
המחזרים על פתחי הגאולה: בעטלירס וקבצנים אצל ר’ נחמן, ש”י אברמוביץ וש”י עגנון חכם, רונית 2011 אוניברסיטת בן-גוריון מאמר והיה העקוב למישור
לשון סופר וספר סדן, דב 1958 לשוננו לעם מאמר ,
Ribah Curwin, David 2021-05-23 Balashon מאמר שבועת אמונים,
שיטוט בסמטאות ירושלים עם תהלה אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2021-05-10 בית עגנון הרצאה תהלה
מפגש ביפו עם ברנר, מלכוב ויצחק קומר ריינר, אלחנן 2021-05-03 בית עגנון הרצאה תמול שלשום
Deceptive Revelation: The Parable in Kafka, Agnon and Borges Brodzki, Bella P. 1980 Ph.d Dissertation Brown University ספר
על בעטלירס, קבצנים וגעגוע ביצירותיהם של רבי נחמן, מנדלי מוכר ספרים ועגנון חכם, רונית 2016 מכאן 16 מאמר והיה העקוב למישור
פרוזדור לבית הזה לאור, דן/Laor, Dan 2021-02-17 תבור יהדות-ישראלית המדרשה למנהיגות ציונית תבור הרצאה
כאוהב שמביט באוהבו — יחסים טרנסגרסיביים בין אדם לחיה בסיפור “אבי השור” פלד, עידו 2020 אות 10 מאמר אבי השור
שפת אבני הגזית, שפת הפצעים: על הסיפור ״לפי הצער השכר״ לש״י עגנון דנציגר, ענת 2020 אות 10 מאמר לפי הצער השכר
גלי את דדיך — קריאה של טעם וריח בסיפור פשוט ברנהיים, נורית ברנע 2020 אות 10 מאמר סיפור פשוט
הרהורים על גרמניה של “עד הנה” מאת עגנון, חלק ראשון גולדברג, אבי 2021-05-02 יקום תרבות מאמר עד הנה
ש”י עגנון בעקבות יהדות תימן שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2021-04-25 מקור ראשון מאמר שבועת אמונים
׳מה ראה׳ + משלים בלשונו של ש״י עגנון קדרי, מנחם 1995 מחקרים בלשון העברית : ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין אוניברסיטת ת"א פרק בספר ,
עגנון וארץ–ישראל קשת, ישורון 1962 הבדלות דביר פרק בספר
צביונו של עגנון קשת, ישורון 1962 הבדלות דביר פרק בספר
פרקי עגנון — קווים כלליים קשת, ישורון 1962 הבדלות דביר מאמר , ,
העניק חיים בדיו ומילים 2021-04-08 גלי צה"ל גלי צה"ל הרצאה עיר ומלואה,
“שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל” לוין, דינה 2015 לימודים 12 מאמר ולא נכשל
מוטיבים חב”דיים ב”הנידח” לש”י עגנון לבנון, יהושע ד. 1981 ביקורת ופרשנות 16 מאמר הנדח
החוטאים בכתיבה פרוש, איריס/Parush, iris 2017 החוטאים בכתיבה כרמל פרק בספר אגדת הסופר, בלתי לה’ לבדו
“בני, אל תשמע לשום אדם שרוצים לפתותך ללמוד דקדוק”: עגנון, הסיפור החסידי ומלכודת הדקדוק דלמצקי-פישלר, ברכה,פרוש, איריס/Parush, iris 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד מאמר ,
רישומי ריתמוס ותחביר מלשון המקורות הקלאסיים בספרות העברית החדשה מירקין, ראובן 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד מאמר ,
פנים חדשות: עיון בסיפור פשוט של ש”י עגנון באר, חיים/Be'er, Haim 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד מאמר סיפור פשוט
בחזרה לנקודת הזינוק: עגנון ו”המצפה” לאור, דן/Laor, Dan 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד פרק בספר
Challenging Contemporary History in Agnon’s “Only Yesterday” Hollander, Phillip 2020 Israel Studies מאמר תמול שלשום
פורטל ש”י עגנון הספרייה הלאומית הרצאה
משוואת זהות ושלילתה דלמצקי-פישלר, ברכה 2016 העברית שפה חיה (כרך ז) הקיבוץ המאוחד מאמר ,
מי שאינו עולה לארץ ישראל משתכח ונשכח דלמצקי-פישלר, ברכה 2003 העברית שפה חיה (כרך ג) הקיבוץ המאוחד מאמר ,
עגנון, ילון וטור הלשון דלמצקי-פישלר, ברכה 2000 ספר רפאל ניר כרמל מאמר ,
בין יפעל ליפעל בלשונו של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2001 לשוננו לעם מאמר ,
הפרת אמונים: בין ש”י עגנון לברוך קורצווייל דבי-גורי, ליליאן 2019 גג 49 (2019) מאמר
The Conspicuous Absence of the Jewish Bookshelf באר, חיים/Be'er, Haim 2016 In Mr. Lublin's Store Toby Press מאמר בחנותו של מר לובלין
Agnon’s Believer Who Does Not Know What to Believe In Abramson, Glenda 2016 In Mr. Lublin's Store Toby Press מאמר בחנותו של מר לובלין
מדינה’לה קטנה אחת סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-03-23 בית עגנון הרצאה פרקים מספר המדינה, שלום עולמים, פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
מקורו וגלגוליו של הכלב תובל שמשוני, ארנון 2016-12-07 האקדמיה ללשון העברית הרצאה תמול שלשום
סיפורי יום הכיפורים של ש”י עגנון הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 2020-09-13 בית אבי חי אבי-חי הרצאה פי שנים
הפואטיקה של הפלגיאט חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2009 מעשה ספר מאמר ימים נוראים, עד הנה, ותרב חכמת שלמה, כדויד חשבו להם כלי שיר
תרצה — הגואלת שכשלה נוה, אריה 1998 במכללה מאמר בדמי ימיה
בין עגנון וחז”ל — מוטיבים וגלגוליהם מרק, יחזקאל 1981 עלי שיח מאמר בדמי ימיה, שבועת אמונים, סיפור פשוט, תהלה
הצופן הפואטי בנובלה “בדמי ימיה” הלפרן, שרה 1988 הדאר מאמר בדמי ימיה
מדרש בלשון לא מדרשית חשן, דליה 2004 בשדה חמד מאמר בדמי ימיה
The Holy Letters Had Never Joined into Any Name as Mine חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2020 Autobiografia Ebraici Ledizioni פרק בספר עד הנה, עגונות
Textual Transmission as Textual Participation חג'בי, יניב/Hagbi, Yaniv 2020 Textual Transmission in Contemporary Jewish Cultures Oxford University Press פרק בספר לפי הצער השכר, ימים נוראים, עד הנה, תהלה
שם, כינויי קנין והלוואי הבלתי מיודע דלמצקי-פישלר, ברכה 2020 תלפיות שנתון המכללה מאמר ,
ציונותו הדתית של עגנון מרמורשטיין, מרדכי 2021-03-15 מקור ראשון מאמר אורח נטה ללון
נר המאיר לעצמו כהן, עדיאל 2016-12-30 מקור ראשון מאמר אור תורה
למה אין אמון בתרגיל? עגנון וילון וחידושי בן–יהודה דלמצקי-פישלר, ברכה 1996 לשוננו לעם מאמר ,
והאר עיני בהערותיך היקרות: חליפת המכתבים בין ש”י עגנון לחנוך ילון (תר”ץ–תשכ”ח) דלמצקי-פישלר, ברכה 2000 קובץ עגנון ב' מאגנס מאמר
אדוני וידידי הרש”י עגנון, סלח נא להעזתי דלמצקי-פישלר, ברכה 2016 אקדם מאמר , ,
רצה זקננו לרצותו ברצי כסף ולא נתרצה דלמצקי-פישלר, ברכה 2011 מחקרים בלשון העברית ובספרותה מאמר ,
למדני דבר בדברי לשון דלמצקי-פישלר, ברכה 2010 אקדם מאמר ,
עגנון לשיטתו וילון לשיטתו: טפח וטפתה או טפה/טפת דלמצקי-פישלר, ברכה 2004 לשוננו מאמר ,
יודע הוא בסוד החזרה: ההישנות בלשונו של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2004 מחקרים בלשון מאמר ,
תמורות במבחר המילים של עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2003 לשוננו מאמר ,
נוי סוכה: לשונות “אברהם ליבוש ובניו” לעגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 1987 מחקרים בלשון מאמר ,
שלילת הבינוני: ארכאיזם בלשונם של עגנון והזז דלמצקי-פישלר, ברכה 2001 מחקרי ירושלים בספרות מאמר ,
עקבות הסנדלר הירושלמי במזרח אירופה חזן־רוקם, גלית 2019 עם ועולם שזר פרק בספר בלבב ימים, הכנסת כלה, עד הנה
Elazar berabbi Qillir: A Late Antique Poet and his Cultural Legacy Münz-Manor, Ophir 2019 The Poet and the World De Gruyter פרק בספר איברי המשיח
עוז ועגנון, ‘לדעת אשה’ ‘עידו ועינם’ — עיון משווה ברזל, הלל 1998 עתון 77 מאמר עידו ועינם
On Agnonizing in English נמדר, רובי/Namdar, Ruby 2017 Jewish Review of Books מאמר
Agnon Acumen Wiseman, Laura 2016 Hebrew Studies מאמר
The Great Genius of Jewish Litertaure אלטר, אורי/Alter, Robert 2017-04-06 New York Review of Books מאמר
The Genius of S.Y. Agnon אלטר, אורי/Alter, Robert 1961 Commentary מאמר
גמולה והגולם: על שיחותיהם המשוערות של שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו וייס, צחי 2020 מחשבת הספר פרק בספר עידו ועינם,
‘אור תורה’ לעגנון: על לימוד התורה כהסגת גבול כהן, עדיאל 2020 מחקרי ירושלים בספרות העברית 31 מאמר אור תורה
הערות ל”והיה העקוב למישור” קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1948-08-18 הארץ הארץ מאמר והיה העקוב למישור
ש”י עגנון ותולדות הספרות גליקשטין, חיים 1948-08-18 הארץ הארץ מאמר
רשמים והרהורים שלום, גרשם/Scholem, Gershom 1948-08-18 הארץ הארץ מאמר
Stepchildren of the Shtetl Meir, Natan M. 2020 Stepchildren of the Shtetl Stanford University Press פרק בספר עובדיה בעל מום
מכתבי עגנון ודוד סימנסן עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. Det KGL Bibliotek (Danish National Library) מאמר
Where’s Shai Agnon 2007-10-11 SeforimBlog מאמר ימים נוראים
א”ב יהושע ואביו יעקב מבקרים אצל ש”י עגנון משעני, דרור 2017 אות מאמר
What S.Y. Agnon Taught Gershom Scholem About Jewish History Green, Kenneth Hart 2012 Encountering the Medieval in Modern Jewish Thought Brill פרק בספר
Pisarz swojego języka Engelking, Wojciech 2021-01-18 Newseek Newsweek מאמר שבועת אמונים
‘ומה מועיל הרופא?’: על גישות טיפול אלטרנטיביות בסיפור ‘מדירה לדירה’ קורן-מיימון, יאיר 2020 חמדעת 12 מכללת חמדת מאמר מדירה לדירה
“סָבוּר אַתָּה אם עוֹ שים ממְּךָ אֵת נְשַלְּמָה מנָת הַפֻּּרְ עָנוּת” — בין האלגורי לפסיכולוגי בסיפור “הסייף” קורן-מיימון, יאיר 2018 חמדעת 10 מכללת חמדת מאמר הסייף
“בתוך שהניגון מתנגן” – הניגון כטיפול הוליסטי ברומן “סיפור פשוט” קורן-מיימון, יאיר 2015 חמדעת 8 מכללת חמדת מאמר סיפור פשוט
באספקלריה של דקויות בן-צבי, רבקה שאול 2012 חמדעת 7 מכללת חמדת מאמר סיפור פשוט
החשיבה, המקרא, הספרות והפרשנות לנדאו, דב 2009 חמדעת 6 מכללת חמדת מאמר סיפור פשוט, והיה העקוב למישור
ערימה ופקעת — עיון משווה בשאלת הגוף והכתב ביצירתו של ש”י עגנון שורק, עדי 2018 תזה MA אוניברסיטת תל-אביב ספר אגדת הסופר
להיכן אטול את הכד?: מקור אפשרי למעשה הטמנת כתב המחילה בסיפור ‘תהילה’ ומשמעויותיו כהן, צחי 2021 חמדעת 13 מכללת חמדת מאמר תהלה
Agnon’s Frogs סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2021-01-11 The Plagues Project 929 הרצאה הצפרדעים
‘פת שלימה’ לעגנון כאלטרנטיבה תיאולוגית נגר, עירית 2015 תזה MA אוניברסיטת בן-גוריון מאמר פת שלימה
מֵ’אחר’ אל האני: הדהודי דמותו של אלישע בן אבויה בסיפור ‘פת שלימה’ נגר, עירית 2020 מחקרי ירושלים בספרות עברית מאמר פת שלימה
לכודים בין המשפתיים בתלפיות רז־מלצר, עליזה 2020 ראשית 2 (2020) מאמר מאויב לאוהב
The Author, His Code, and His Reader: The Kafka–Agnon Polarities בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר
A Jewish Existentialist Hero: Agnon’s “A Whole Loaf ” בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר פת שלימה
The Evolving Masks of S.J. Agnon בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר
Agnon Encounters Freud בנד, אברהם/Band, Arnold 2003 Studies in Modern Jewish Literature JPS פרק בספר ,
התשתית המקראית והמדרשית לסיפור חכמת נשים ראובינוף, מירב משרד החינוך משרד החינוך מאמר חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
הפרוטה משרד החינוך מאמר הפרוטה
התשתית המדרשית לסיפור כיבוד אב ראובינוף, מירב משרד החינוך משרד החינוך מאמר כיבוד אב
שיחות עם עגנון על חברה ולשון בר-אדון, אהרן 2020-11-01 "אקדם" גיליון 67, מרחשוון תשפ"א (נובמבר, 2020) האקדמיה ללשון העברית מאמר ,
ביער ובעיר על רוצחים ונרצחים — פרשת בראשית וש”י עגנון הכהן, אביעד 2003 מכללת "שערי משפט" מאמר ביער ובעיר
התלונה על הקאפיטאליזם או “והיה העקוב למישור” רוזנצווייג, ישראל בר-אילן פרק בספר והיה העקוב למישור
לרוח המקרא סדן, דב 1959 על ש"י עגנון (מהדורה ראשונה) הקיבוץ המאוחד פרק בספר עם לבי
S.Y. Agnon as an Interpreter of the Talmud Katz, Menachem 2019 BAJS מאמר אתרוג של אותו צדיק
You Can’t Go Home Again Rosen, Jonathan 2000-09-24 New York Times New York Times מאמר תמול שלשום
בין הגיגי–לב לתמונת–עולם לאור, דן/Laor, Dan 1983-07-15 הארץ הארץ מאמר אסתרליין יקירתי
מסע בעקבות פגישות – ‘תהילה’ לעגנון כרומן מסע פרנקל, בנימין 2020-09-01 עבודה סמינריונית מאמר תהלה
מאיגרות ש”י עגנון אל ש”ז שוקן בית-אריה, מלאכי מחקרים ותעודות ביאליק פרק בספר ש”י עגנון — ש”ז שוקן
Days of Awe Altmann, Alexander 1949 Chayenu (Rosh Hashanah 1949) מאמר ימים נוראים
פילוסופיה ואירוניה ב’הכנסת כלה’ דן, יוסף/Dan, Joseph 1975 מולד מאמר הכנסת כלה
Rebellious Daughters and the Literary Imagination מנקין, רחל/Manekin, Rachel 2020 The Rebellion of the Daughters Princeton פרק בספר תהלה, הכנסת כלה
על דגים וצפרדעים לי, רנה 1993 עגנון והצמחונות רשפים מאמר הצפרדעים, מזל דגים
בין אדם לבעלי חיים ורסס, שמואל 2000 עגנון כפשוטו מוסד ביאליק פרק בספר עיר ומלואה, מזל דגים, הצפרדעים
“עיר ומלואה”: עובדה ובדיה ברזל, הלל 1986 חיים נחמן ביאליק - שמואל יוסף עגנון פרק בספר עיר ומלואה
צורה ומציאות ב”מזל דגים” ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2006 כתוב על עורו של כלב כתר פרק בספר מזל דגים
המארג הסאטירי ב”עיר ומלואה” לש”י עגנון ברזל, הלל 1973 שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו פרק בספר מזל דגים, הצפרדעים
בין “עידו ועינם” ו”עד עולם” מוקד, גבריאל 1973 עכשיו 25-28 (תשל"ג) מאמר עידו ועינם, עד עולם
פשר “עד עולם” טוכנר, משולם 1968 פשר עגנון מסדה פרק בספר עד עולם
Wherefrom Did Gediton Enter Gumlidata? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1985 Modern Language Studies 15:4 (Autumn 1985) מאמר עד עולם
הראי והמארה הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 1988-07-22 הארץ מאמר עד עולם
“שירה” ו”עד עולם” ברזל, הלל 1974 ביקורת ופרשנות 4-5 מאמר שירה, עד עולם
עד עולם: מהשלמה והתכלות אל הברית עם החוכמה ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2006 כתוב על עורו של כלב כתר פרק בספר עד עולם
“שירה” ו”עד עולם” ברזל, הלל 1975 סיפורי אהבה של שמואל יוסף עגנון בר-אילן פרק בספר שירה, עד עולם
שלי נעשה שלו בן-ראובן, שרה 2012-08-16 הארץ מאמר שירה
סיפורים של אי–השגה ארבל, מיכל/Arbel, Michal 1993 מחקרי ירושלים בספרות העברית 14 מאמר האבטובוס האחרון, ספר המעשים, עד עולם
“עד עולם” — פאתוס או אירוניה? פוקס, אסתר/Fuchs, Esther 1983 מחקרי ירושלים בספרות העברית מאמר עד עולם
Introduction to Forevermore אלטר, אורי/Alter, Robert 1975 Modern Hebrew Litertaure Behrman House מאמר עד עולם
הערות על אינטרפרטציה ספרותית גלעד, עמיהוד 1972 הספרות 3 (תשל"ב) מאמר עידו ועינם
עגנון ומעשה מרכבתו רוזנברג, ישראל 1971 מבוע 8 (תשל"א) מאמר עידו ועינם
סמלים ומוטיבים קבליים בספור “עידו ועינם” אורון, מיכל 1977 בסמינר - שנתון הסמינר הקיבוצים מאמר עידו ועינם
על התפיסה ההיסטוריוסופית בשניים מסיפוריו המאוחרים של עגנון צמח, עדי 1968 הספרות 1:2 (קיץ תשכ"ח) מאמר עידו ועינם, עד עולם
ציון–דרך ותמרור–אזהרה בביקורת עגנון מירון, דן/Miron, Dan 1968 מאזניים 5-6 (תשכ"ח) מאמר עידו ועינם
בעית הפירוש של “עידו ועינם” ו”עד עולם” לש”י עגנון צוקר, שלמה 1970 הספרות 2:2 (ינואר 1970) מאמר עידו ועינם, עד עולם
פשר “עידו ועינם” טוכנר, משולם 1968 פשר עגנון מסדה פרק בספר עידו ועינם
מקורות בעיצוב המרחב והדמויות ב’עידו ועינם’ צוקר, שלמה 1989 מחקרי ירושלים בספרות העברית 3 מאמר עידו ועינם
התשוקה על–פי עידו ועינם עשהאל, ישראל 2005 קשת החדשה 14 מאמר עידו ועינם
Max and Mirra, Edo and Enam Weingrad, Michael 2014-08-25 Investigations and Fantasies מאמר עידו ועינם
ביקור האורח מ’אורח נטה ללון’ שריבוים, דבורה 1993 פשר החלומות ביצירותיו של ש"י עגנון פפירוס פרק בספר אורח נטה ללון
סופר בדברי תורה שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2006 מחקרי ירושלים בספרות העברית מאמר אורח נטה ללון
Israel as Redemption in “A Guest for the Night” Goodman, Zilla 1988 The Holy Land in History and Thought Brill פרק בספר אורח נטה ללון
The Akedah in the Work of S.Y. Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-09-07 The Akedah Project JewsihLIVE הרצאה תמול שלשום
How Simple is a Simple Story? Halkin, Hillel 2014 A Simple Story Toby Press פרק בספר סיפור פשוט
כרוניקה של חיסול ידוע מראש אלבג, רוחמה 2020-08-31 הארץ הארץ מאמר
מסע ושברו: פולין, קיץ 1930 לאור, דן/Laor, Dan 1995 ש"י עגנון - היבטים חדשים הפועלים פרק בספר אורח נטה ללון
Halachah and Aggadah as a Cultural–Poetic Code כגן, צפורה/Kagan, Zipora 2001 Trumah 10 (2001) מאמר אורח נטה ללון
A Guest for the Night: Epitaph on the Perished Hopes of the Haskalah Wegner, Judith Romney 1994 Tradition and Trauma Westview פרק בספר אורח נטה ללון
The Lost Key Fisch, Harold 1975 F Ungar פרק בספר אורח נטה ללון
שלשה מונולוגים על הציונות: עגנון, הזז, עוז ברגד, זאב 1988 מגוון - ספר היובל לי' קבקוב פרק בספר אורח נטה ללון
A Regrettable Guest Halkin, Hillel 1968 Midstream (June/July 1968) מאמר אורח נטה ללון
The Guest as Hirshl: The Self–Referentiality of Agnon’s Fiction כץ, שמואל/Katz, Stephen 1999 The Centrifugal Novel Fairleigh Dickinson פרק בספר אורח נטה ללון, סיפור פשוט
על הצמחוני והצמחונות ב’אורח נטה ללון’ לי, רנה 1993 עגנון והצמחונות רשפים פרק בספר אורח נטה ללון
Agnon’s Forest: The Case of Ore’ah Nata Lalun ויינמן, אריה/Wineman, Aryeh 1983 Hebrew Annual Review 8 (1983) מאמר אורח נטה ללון
מי היתה משפחת ב”ח? מיזליש, פנינה 1984-08-03 ידיעות אחרונות מאמר אורח נטה ללון
Between ‘The House of Study’ and the Kaffeehaus: The Central European Café as a Site for Hebrew and Yiddish Modernism Pinsker, Shachar 2013 THE VIENNESE CAFÉ AND FIN-DE-SIÈCLE CULTURE Berghahn פרק בספר תמול שלשום
תהלה בצלאל, יפעת 2017 הרצאה תהלה
Conceptions of Time and History in Modern Hebrew and Yiddish Train Stories שטהל, נטע/Stahl, Neta 2014 Comparative Literature מאמר בדרך, האבטובוס האחרון, בקרונו של רכבת
חלומו של הכלב בלק שריבוים, דבורה 1993 פשר החלומות ביצירותיו של ש״י עגנון פפירוס פרק בספר תמול שלשום,
בין סמל לאליגוריה ברזל, הלל 1972 בין עגנון לקפקא בר-אוריין מאמר תמול שלשום,
משמעותם של משלי החיות בתמול שלשום ברזל, הלל 1970 גזית 24:1-4 (1970) מאמר תמול שלשום
החטא ועונשו בתמול שלשום בנד, אברהם/Band, Arnold 1967 מולד מאמר תמול שלשום
The Day Before Yesterday Fisch, Harold 1998 Macmillan פרק בספר תמול שלשום
מה עושה יצחק קומר כשהוא כותב על גבו של בלק מרין, תמר 2006-11-29 הארץ הארץ מאמר תמול שלשום
הבארים בדרך: לחקר “חבריו” של יצחק קומר הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2000 בין ספרות לחברה כתר פרק בספר תמול שלשום
האומץ לחולין גולדברג, לאה 1976 האומץ לחולין פועלים פרק בספר בלבב ימים, תמול שלשום, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, המלבוש
שמואל יוסף עגנון: ביבליוגרפיה, תש”ל–תשנ”ח ירון, חיים 1994 קובץ עגנון ב מאגנס פרק בספר
ממשל לסיפור תולדי: פתיחה לדיון בתמול שלשום מירון, דן/Miron, Dan 1994 קובץ עגנון ב' מאגנס פרק בספר תמול שלשום
הרגל המתוקה צמח, עדי 1990 קריאה תמה ביאליק פרק בספר תמול שלשום
Pilgrim’s Progress Kirsch, Adam 2011-09-27 Tablet מאמר תמול שלשום
ואני אוהב אותך בשביל שאני נזכר בסנדליך העקומים שגיב, יונתן/Sagiv, Yonatan 2014 מחשבות על נעליים בצלאל פרק בספר תמול שלשום
דרכי עיצוב הגיבור בתמול שלשום יונאי, חביבה 1967 החינוך מאמר תמול שלשום
Fiction, Fable, and the Face of a Generation Fleck, Jeffrey 1983 Hebrew Annual Review 7 מאמר תמול שלשום
השכל האנושי ושכל המעשים הירשפלד, אריאל/Hirschfeld, Ariel 1980 ירושלים - רבעון לספרות 15:2 (סתיו תשמ"א) מאמר תמול שלשום,
הרב, הסופר והדרך שבין יפו וירושלים טבול, ראובן 2006 מורשת ישראל מאמר תמול שלשום
Jaffa vs. Jerusalem ערפלי, בועז/Arpely, Boaz 1999 Jewish Studies at the Turn of the 20th Century, vol. 2 Brill מאמר תמול שלשום
The Disappointments Halkin, Hillel 2000-08-07 The New Republic מאמר תמול שלשום
תמול שלשום לעגנון — ירושלים של מעלה וירושלים של מטה שייט, הדי/Shait, Heddy 2015 לפניך דרכיים בר-אילן מאמר תמול שלשום
Jerusalem in S.Y. Agnon’s “Yesterday Before Yesterday” Katz, Yossi 2002 ירושלים משכונות לעיר חצויה BIU פרק בספר תמול שלשום
פירוש לסיפור “כיסוי הדם” לש”י עגנון ויס, הלל/Weiss, Hillel 1976 בקרות ופרשנות 9-10 (אוקטובר 1976) בר-אילן מאמר כיסוי הדם או בד בבד
Horizontal or Vertical: Rereading the Space Scheme in “Only Yesterday” שייט, הדי/Shait, Heddy 2015 AJS Review 39:2 (November 2015) AJS מאמר תמול שלשום, nothing chosen
סיפורת העלייה השני משתי פרספקטיבות היסטוריות שוורץ, יגאל 2005 מה שרואים מכאן פרק בספר תמול שלשום
בין שתי נשמות: האנולוגיה בפאוסטית ב’תמול שלשום’ לש”י עגנון מירון, דן/Miron, Dan 2002 מאגנס פרק בספר תמול שלשום
Sentient Dogs, Liberated Rams, and Talking Asses: Agnon’s Biblical Zoo אזרחי, סדרה דיקובן/Ezrahi, Sidra DeKoven 2004 AJS Review 28:1 (2004) AJS מאמר תמול שלשום
Time Gap: Nostalgic Mode in Hebrew Modernism Gordinsky, Natasha 2012 Simon Dubnow Institute Yearbook מאמר אורח נטה ללון
Always I Regarded Myself as One Who Was Born in Jerusalem: Agnon’s Nobel Speech in Light of Psalm 137 סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020 Conversations מאמר עם קבלת פרס נובל 1966 בשטוקהולם
עגנון בעולמו של בצלאל ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו מוסד ביאליק פרק בספר תמול שלשום
The Art of Shira אלטר, אורי/Alter, Robert 2013 Shira Toby Press מאמר שירה
“Good to Think With”: The Work of Objects in Three Novels of Modern Jewish Life Mann, Barbara E. 2018 Comparative Literature 70:4 מאמר תמול שלשום
‘אל תבדו דברים’: הדי המאורעות ב’שירה’ של עגנון סמט, דב 2020-08-07 עונג שבת עונג שבת מאמר שירה
The Tefillin Strap Mark: In Search of an Obscure Minhag סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-08-06 The Lehrhaus The Lehrhaus מאמר שני זוגות
בלבב ימים: עגנון, החוק הבינלאומי וספרות העולם גינזבורג, שי 2019-11-24 YouTube מכון ון ליר הרצאה בלבב ימים
על הכנסת כלה טוכנר, משולם 1968 פשר עגנון מסדה פרק בספר הכנסת כלה
S.Y. Agnon in the Café Pinsker, Shachar 2020 מאמר
The Silk Road of Modern Jewish Creativity Pinsker, Shachar 2018 A Rich Brew NYU Press פרק בספר תמול שלשום
לעג הגורל וטירופה של הצדקת עוז, עמוס 1990-12-19 YouTube בית עגנון הרצאה תהלה
מוטיביים קבליים באגדת הסופר אידל, משה YouTube בית עגנון הרצאה אגדת הסופר
עגנון שוכר דירה 2020-07-15 הארכיון הציוני המרכזי הארכיון הציוני המרכזי מאמר אסתרליין יקירתי
פרנהיים 1971 הרצאה פרנהיים
ביתו זו אשתו: בית, אשה, נדודים, ושיבה בשתי יצירות של עגנון שחם, חיה/Shacham, Chaya 2020 הדור 10 (2020) מאמר פרנהיים, והיה העקוב למישור
איך לכתוב ולתרגם עגנונית סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-06-08 YouTube בית עגנון הרצאה ,
עוד על מחולת המות לש”י עגנון הרצל, משה 1973-04-01 מולד 5:28 (אפריל 1973) מאמר מחולות מות או הנאהבים והנעימים
And the Crooked Shall Be Made Straight סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-06-08 YouTube בית עגנון הרצאה
Blind Spots Lamm, Norman 1972-04-22 The Lamm Heritage The Lamm Heritage מאמר תמול שלשום
לשנה הבאה בירושלים גוברין, נורית 2002 קריאת הדורות גוונים פרק בספר הכנסת כלה
המספר כסופר: לשאלת דמות המספר ב״אורח נטה ללון״ שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1968 הספרות מאמר אורח נטה ללון
שמונים שנה לאורח נטה ללון: בן המלך ו”האני” – אשמה, ענווה, גאווה ויס, הלל/Weiss, Hillel 2019-09-01 גג 48 (2019) גג מאמר אורח נטה ללון
‘מה אעידך’ של עמרי בן יהודה מירון, דן/Miron, Dan 2020 YouTube YouTube הרצאה והיה העקוב למישור
Deciphering the Hieroglyphics of the Metropolis: Literary Topographies of Berlin in Hebrew and Yiddish Modernism Pinsker, Shachar 2010 Yiddish in Weimar Berlin At the Crossroads of Diaspora Politics and Culture Oxford פרק בספר עד הנה
הסופר והחיים רוזן, כרמי 1975-02-21 הארץ הארץ מאמר
עוד זאת על ש”י עגנון סדן, דב 1954 מולד מאמר
רשימת המהדורת של ספרי ש”י עגנון שוקן מאמר
על חקר יצירתו של ש”י עגנון טוכנר, משולם 1953 מולד מאמר
עגנון ורוח הסיפור ריבנר, טוביה 1967 מולד מאמר
“תהלה” לעגנון כסיפור–קודש שביד, אליעזר 1967 מולד מאמר תהלה
יסוד עולמו החווייתי של עגנון טוכנר, משולם 1967 מולד מאמר ציפורי, המטפחת, סיפור נאה של סידור תפילתי
בין מציאות היסטורית לתאור סיפורי – בין יהודים לפולנים בכתבי ש” עגנון ורסס, שמואל 1989 גלעד מאמר
Generic Hybridity, or Mediating Modes of Writing: Agnon’s Magical Realistic and Gothic National Narration Weiss, Vered 2013 Symbolism 13-14 (2013) מאמר אבי השור, תהלה
בין ש”י עגנון לש”ד גויטיין גורדון, אילה 2008 ספר ,
רבי יודיל גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1932-04-08 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
מנורת המאור גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1933-08-18 דבר דבר מאמר הכנסת כלה
אגדת ר’ שמואל יוסף הלוי הברמן, א.מ. 1938-08-12 הארץ מאמר
עוד משהו עליו קמחי, דוד 1938-08-12 הארץ מאמר
על חוש הריח ילון, חנוך 1938-08-12 הארץ מאמר חוש הריח
על סיפור פשוט גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1938-08-12 הארץ מאמר סיפור פשוט
על “שבועת אמונים” לש”י עגנון קרויאנקר, גוסטב 1943 גזית גזית מאמר שבועת אמונים
על “שבועת אמונים” לש”י עגנון גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1943 גזית מאמר שבועת אמונים
S.Y. Agnon: A Personal Account גויטיין, שלמה דב/Goitein, Shelomo Dov 1970 A Memorial Tribute to S.Y. Agnon Dropsie College מאמר
על ש”י עגנון: מסה, עיון וחקר סדן, דב 1959 הקיבוץ המאוחד ספר
תמול שלשום? זה כאילו היום! דנינו, ברי 2020-04-29 הארץ הארץ מאמר תמול שלשום
Rechnitz’s Botany of Love פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2013 Agnon’s Moonstruck Lovers University of Washington Press פרק בספר שבועת אמונים
Agnon’s Book of State: Between Satire and Tears סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-04-26 HaMizrachi Mizrachi מאמר פתיחה לקדיש — הרוגי א”י, פרקים מספר המדינה
פרוזה רב־קולית והשיח הפוליטי בספרות עגנון בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2020 לא אראה לך מאגנס פרק בספר אורח נטה ללון
Agnon from a Medieval Perspective Stern, David 2002 History and Literature Brown פרק בספר עגונות
What “Dances” in Agnon’s “Dance of Death” שקד, מלכה/Shaked, Malka 2002 History and Literature Brown פרק בספר מחולות מות או הנאהבים והנעימים
Three Kalikes: A Comparative Study of Mendele, Agnon, and Bashevis שקד, גרשון/Shaked, Gershon 2002 History and Literature Brown פרק בספר עובדיה בעל מום
Childish Distortions of Rabbinic Texts in S.Y. Agnon’s “Hamitpaḥat” Jacobson, David C. 2002 History and Literature Brown פרק בספר המטפחת
Reb Nahman Krochmal in Jaffa: A Hallucinatory Vision In S.Y. Agnon’s Temol Shilshom הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2002 History and Literature Brown פרק בספר תמול שלשום
Flirtation in S.Y. Agnon’s Shira Ezer, Nancy 2002 History and Literature Brown פרק בספר שירה
Is Tehillah Worthy of Her Praise? Domb, Risa 2002 History and Literature Brown פרק בספר תהלה
The Kernel Appelfeld, Aharon 2002 History and Literature Brown פרק בספר אורח נטה ללון
חשיפתו של המידיום האירוני ביצירת עגנון לתולדותיה [ביקורת ספר] פרידמן, רבקה 1987 בצרון מאמר
כאן אדם חי בלא פרוגרמא ואדם מת בלא פרוגרמא שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 בצרון מאמר אורח נטה ללון, תמול שלשום
בין הרב צבי יהודה קוק, לש”ז שוקן וש”י עגנון גוטל, נריה 2002 סיני, שנה ס"ה, כרך קכ"ט-ק"ל (תשרי-אלול תשס"ב, 2002) מאמר
Introduction to the Kaddish עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. The Orange Peel and Other Satires Toby Press מאמר פתיחה לקדיש — הרוגי א”י
בשורת גאולה ותורת המצורע — מחלת הצרעת בראי המקרא, המדרש והספרות העברית החדשה הולצמן, גתית 2002 עלי שיח 47 תשס"ב מאמר שירה
From ‘A City of the Dead’ to A City in Its Fullness: Evolving Depictions of Buczacz in the Long Agnonian Arc סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר עיר ומלואה, יעקילי (נוסח אחד), יעקילי (נוסח אחר)
Review: “Ancestral Tales” by Alan Mintz אלטר, אורי/Alter, Robert 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר עיר ומלואה,
Breaking the Idyll: Rereading Flaubert’s “Madame Bovary” and Agnon’s “Sippur Pashut” through Devorah Baron’s “Fradl” Zierler, Wendy 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר סיפור פשוט
A Simple Story: Szybusz and the Crisis of Parenting ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר סיפור פשוט
In Quest of Du: Dialogue in Kafka and Agnon בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר הצדיק הנסתר
“Our Town”: Mr. Stern and Buczacz in “In Mr. Lublin’s Store” Abramson, Glenda 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר בחנותו של מר לובלין
Tales from Half–Asia: Small–Town Galicians Encounter the World ברטוב, עמר/Bartov, Omer 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר עיר ומלואה,
Alan Mintz: A Prophet in His City רוסקיס, דוד/Roskies, David 2019 Prooftexts 37:3 (2019) מאמר עיר ומלואה
ש”י עגנון וספר משלי אדלר, רות 1986 בצרון בצרון מאמר
מספר העם לחובר, פישל 1938-08-12 הארץ הארץ מאמר
כי הדם הוא הנפש: על ש”י עגנון כצמחוני לי, רנה 1985 בצרון מאמר אורח נטה ללון
Yitzhak Oren’s Fantastic Science: Two Stories Abramson, Glenda 2010 Melilah Manchester Journal of Jewish Studies מאמר עם כניסת היום
ספרים וכתבים כסמלי הצחוק ביצירתו של ש”י עגנון כצמן, רומן/Katsman, Roman 2020 מחשבת הספר בר אילן פרק בספר תמול שלשום, שירה
ערפדים, מלאכים ומכשפות מיגירוב, ילנה 2020 מאמר האדונית והרוכל
“וכל סיפור נעים” : תרומתו של ש”י עגנון לספרות–הילדים אופק, אוריאל 1984 ספרות ילדים ונוער מאמר ספר האותיות
Buchach in Words Makhno, Vasyl 2020-03-09 UJE UJE מאמר
בחזרה לתמול שלשום באר, חיים/Be'er, Haim הרצאה תמול שלשום
על ארון הספרים ב״האבות והבנים״ באר, חיים/Be'er, Haim 2017-06-21 הרצאה האבות והבנים
הפרובוקציה של דוד בן גוריון גבאי, נתי 2019-11-27 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר ,
פליטת התנור של עגנון נחשפת מלול, חן 2020-02-24 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר
אסתרליין יקירתו 2020-02-27 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר אסתרליין יקירתי
וַתִּקרא | אעשה את רגל החסידה קנה למקטרתי פלד, עידו 2020-03-04 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר כפורים
“I Am Building a City”: A Reflection for Agnon’s 50th Yahrtzeit סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-03-05 The Lehrhaus The Lehrhaus מאמר עיר ומלואה
עידו ועינם – על תרבויות נעלמות 2020-01-30 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר עידו ועינם
האדונית והרוכל – אלגוריה ופשרה 2020-03-01 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר האדונית והרוכל
בין קודש לחול: סוד הגאונות של ש”י עגנון אלטר, אורי/Alter, Robert 2020-03-01 מידה מאמר
לטייל בבוצ’אץ’ בהדרכת ש”י עגנון רפל, יואל 2020-02-26 הספרנים הספרייה הלאומית מאמר
חכמת נשים ראובינוף, מירב לב לדעת לב לדעת מאמר חכמת נשים (ליובלה של שושנה פרסיץ)
‘בחמת אבטומוביליהם’: חרוזי עגנון אסף, דוד 2020-02-21 עונג שבת עונג שבת מאמר
“מרבה הייתי לשוטט בחוצות ירושלים” רפל, יואל 2020-02-18 מקור ראשון מקור ראשון מאמר תמול שלשום
יובל למותו: משוררים, סופרים ואמנים מספרים על עגנון שאול, אילן 2020-02-17 מעריב מעריב מאמר ,
ש”י עגנון וההסתכלות הנפלאה לנפש האנוש רובינשטיין, אליקים 2020-02-16 מקור ראשון מקור ראשון מאמר שירה
סופר הבית של התרבות המתחדשת: מורשת עגנון שלג, יאיר 2020-02-16 מקור ראשון מקור ראשון מאמר ,
“אימתי יחזור אביך לכאן”: געגועיו של עגנון לעיר העתיקה שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2020-02-16 מקור ראשון מקור ראשון מאמר לפנים מן החומה
הערצתו של עגנון לעולם הלמדני באר, חיים/Be'er, Haim 2020-02-16 מקור ראשון מקור ראשון מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
ש”י עגנון היה אמן הגעגוע אלון, אמונה 2020-02-16 מקור ראשון מאמר סיפור פשוט
“בבוצ’אץ’ את מלכה” הורוביץ, אריאל 2020-02-17 מקור ראשון מקור ראשון מאמר
בין שואה ומולדת: “הסימן” כסיפור הקדשה מינץ, אלן/Mintz, Alan 2000 עידן הציונות זלמן שזר מאמר הסימן,
אחת + 5 — עגנון 50 שנה למותו מיטל, אורית 2020-02-14 כאן הרצאה
בונה עיר סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020-02-14 מקור ראשון מקור ראשון מאמר עיר ומלואה
Reading Agnon in a Time of Coronavirus Bełc, Jacek 2020-02-09 בית עגנון בית עגנון מאמר תמול שלשום, בחנותו של מר לובלין
“There’s No Place Like Home”: Canine Fellow Travelers in Kafka and Agnon Bruce, Iris 2018 Studien zur deutsch-jüdischen Kultur- und Literaturgeschichte פרק בספר , תמול שלשום
משׁיחים ומסיחים: פטפוט, רעש ושיטוט ב”עיר ומלואה” לעגנון הכהן-ביק, טפת 2019 זהויות 9 (תשע"ט) מאמר עיר ומלואה
סיפור על אהבה ומפקד אוכלוסין גרשוני, שמריהו שמריה גרשוני עונג שבת מאמר
דיוקן שני אמנים על פרשת דרכים: בין הרב קוק לש”י עגנון סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2020 ספר רפאל וייזר, ערך גיל וייסבלאי מנגד פרק בספר אורח נטה ללון, והיה העקוב למישור, הטבעת מעשה שאין לו סוף
שלוש אחיות: משאלת הסיום ובקשת הנחמה ביצירת עגנון ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2013 מדעי היהדות 42 WUJS מאמר שלש אחיות
כאן הכריז עגנון שהוא לא קרא מעולם את קפקא טוכנר, משולם 2019-12-03 הארץ הארץ מאמר ,
Ethnography and the Book That Was Lost Behar, Ruth 2003 Ethnography 4:1 (2003) מאמר ספר שאבד
Moving Gender: Home Museums and the Construction of Their Inhabitants Vinitzky-Seroussi, Vered 2019 European Journal of Women’s Studies מאמר ,
קול דמי הנרצח סדן, דב 1963-07-23 הפועל הצעיר 56:42-43 הפועל הצעיר מאמר אבי השור
“As He Had Betrayed the Land, So He Betrayed His Betrothed” Sela-Levavi, Shirli 2017 Hebrew Studies 58 (2017) מאמר אורח נטה ללון
Guests At Their Own Home Sela-Levavi, Shirli 2014 Ph.d Dissertation Rutgers University ספר אורח נטה ללון
Intertextual and Interlinguistic Approaches to Agnon’s Writing Frieden, Ken 1988 Agnon: Texts and Contexts in Translation מאמר פנים אחרות​, לבית אבא
A Farewell to Poland Wisse, Ruth R. 2003 The Modern Jewish Canon University of Chicago פרק בספר אורח נטה ללון
מוציאים לאור כמתווכי תרבות נייגר, מוטי 2017 הוצאת מן ירושלים ספר ש”י עגנון — ש”ז שוקן
הילד ובית הכנסת בספרות חובב, לאה 2006 דרך אפרתה מאמר ימים נוראים, פי שנים, טלית אחרת, סיפור נאה של סידור תפילתי
GHETTO, SHTETL, OR POLIS Roshwald, Miriam 1978 Contemporary Jewry מאמר
השיר לא תם: סיקור מותם של חיים נחמן ביאליק, ש”י עגנון ונתן אלתרמן בעיתונות העברית בר־זוהר, ברק 2019 קשר מאמר
Two Kinds of Belief: A Comparative Study of Two Jewish Literary Characters Roshwald, Miriam 1975 The International Fiction Review מאמר הכנסת כלה
״אין אהבה מתחלקת לשניים״: מלנכוליה כמשבר כלכלי ב’סיפור פשוט’ של עגנון שגיב, יונתן/Sagiv, Yonatan 2019 מכאן (19) מאמר סיפור פשוט
הצירוף “אם לטוב אם למוטב” וסביביו בסיפורי עגנון דלמצקי-פישלר, ברכה 2013 העברית שפה חיה מאמר
גלגלו של סיפור “מעשה העז” מאת עגנון בשבחי הבעש”ט גריס, זאב 2018 אדרא פרק בספר מעשה העז
בזוגות או חדא בדרא ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2019 אקולוגיה של ספרות בר-אילן פרק בספר
על קיסר ואווזות ברומן בחנותו של מר לובלין ועל תרנגולת ברומן שירה שחר, שולמית 2019-01-01 עתון 77 (גל' 404) ינואר 2019 מאמר בחנותו של מר לובלין, שירה
The Ubiquitous Gabirol Schoffman, Stuart 2019-10-02 Jewish Review of Books Jewish Review of Books מאמר הסימן
Agnon’s BaDerech: The Selichot Journey Torczyner, Mordechai 2019-09-21 YUTorah YUTorah הרצאה בדרך
שקט בפקודת העיריה 1959 הד הבירה מאמר
עירי שלי אלבג, רוחמה 2015 את המקום - בדרכים בעקבות ספרים מכון מופ"ת פרק בספר עיר ומלואה
הספריה הערבית של אסתר עגנון אגף-המחקר 2019-09-12 בית עגנון מאמר אסתרליין יקירתי
Good Germans, confused Jews, and the tragedy of modernity : S.Y. Agnon remembers Leipzig Ariel, Yaakov 2005 Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, vol. 3 מאמר בחנותו של מר לובלין
על מה חרבה בוטשאטש? שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2019-08-09 מקור ראשון מקור ראשון מאמר אורח נטה ללון
הבושה כפעולה, יחס ומחווה בן-יהודה, עמרי/Ben-Yehuda, Omri 2019 מה אעידך? פעולות דיבור בכתבי פרנץ קפקא וש"י עגנון מוסד ביאליק פרק בספר והיה העקוב למישור
A Guest for the Night — Lecture Series Gemara, Shlomo 2019-06-11 YouTube Toronto Agnon Group הרצאה אורח נטה ללון
Rabid Reading: Melancholia and the Mad Dog in Agnon’s Temol Shilshom Yudkoff, Sunny 2019 Jewish Social Studies מאמר תמול שלשום
Amos Oz Reads Agnon סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-07-11 YouTube Agnon House הרצאה בדמי ימיה
Reading Agnon in China Bełc, Jacek 2019-07-14 Agnon House Agnon House מאמר סיפור פשוט
מעגננים לא יהיו לך יזהר, ס. 1984 סיפור אינו הקיבוץ המאוחד פרק בספר
ביקור עם ש”י עגנון: ראיון פירון, ג'יימס 2014 4 דחק: לספרות טובה מאמר
Visit With S.Y. Agnon Feron, James 1966-09-18 NY Times Book Review NY Times מאמר
S.Y. Agnon’s Zionist Iyov: Ma’aglei Tzedek Torczyner, Mordechai 2019-07-10 YUTorah YUTorah הרצאה מעגלי צדק
המספר הבלתי מהימן ב”מיכאל שלי” וב”בדמי ימיה” בנד, אברהם/Band, Arnold 1971 הספרות 3:1 מאמר בדמי ימיה
מי בא? עוז, עמוס 1996 מתחילים סיפור כתר פרק בספר בדמי ימיה
האינטרטקסטואליות העגנונית באר, חיים/Be'er, Haim 2019-07-01 בית עגנון הרצאה פרנהיים, הרופא וגרושתו, לאחר הסעודה
The Song Which Was Sung סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-30 בית עגנון הרצאה השיר אשר הושר
עגנון בעקבות עגנון צוויק, יהודית 1972 מולד 23 (פברואר 1972) מאמר
בין “מכאו ומכאן” לבין “תמול שלשום” מלץ, ד. 1972 מולד 23 (פברואר 1972) מאמר תמול שלשום
מחולת המות לש”י עגנון גולן, ארנה 1972 מולד 23 (פברואר 1972) מאמר מחולות מות או הנאהבים והנעימים
קשרי קשרים וקשריו בנד, אברהם/Band, Arnold 1971 מולד 19-20 (מאי 1971) מאמר שירה, קשרי קשרים
The Rabbi’s Son & The Outcast סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-23 YouTube בית עגנון הרצאה הנדח
תהלה לש”י עגנון פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2015-07-16 YouTube דעת המקום הרצאה תהלה
ש”י עגנון: דרכי עקיפין בעיצוב המציאות: הרחקה והסוואה גוברין, נורית 1985 תלישות והתחדשות משרד הבטחון פרק בספר עגונות
A–Ag–Agn–Agno–Agnon & Rebbe Nachman סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-16 YouTube בית עגנון הרצאה
ביאליק ביקש ממני לבוא בבוקר לתה סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-06-11 הארץ מאמר
זה לי כ”ו שנים שאני מכיר את עגנון, ומעולם לא שמעתי מפיו דבר שאינו טבול בצביעות קשת, ישורון 2019-06-11 הארץ מאמר
שלמה אבן גבירול במוקד “האש והעצים” לעגנון כ"ץ, שרה 1989 דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות WUJS מאמר הסימן, הסימן
In Pursuit of Wholeness: The Book of Ruth in Modern Literature Rindner, Sarah 2019-06-05 Jewish Review of Books Jewish Review of Books מאמר בדמי ימיה
In Pursuit of Wholeness: The Book of Ruth in Modern American and Israeli Literature Rindner, Sarah 2019 Gleanings: Reflections on Ruth Yeshiva University Press פרק בספר בדמי ימיה
“לאחר הסעודה” לש”י עגנון — סיפור של מיתה הרן, רעיה 1989 בקורת ופרשנות מאמר לאחר הסעודה
עגנון לורקה ותומס מאן נמדר, רובי/Namdar, Ruby 2019-05-16 YouTube בית עגנון הרצאה והיה העקוב למישור
Remembering S.Y. Agnon Shimoni, Rena 2019 Calgary Jewish Free Press מאמר אורח נטה ללון
If I could burn the space: On homelessness and the collapse of subjectivity in “A Guest for the Night” Ophir, Riki 2019 Journal of Modern Jewish Studies 18:1 (2019) מאמר אורח נטה ללון
Mirror of Words: Language in Agnon and Borges Baumgarten, Murray 1979 Comparative Literature 31:4 (Autumn 1979) מאמר
עגנון יוצא מהארון ניצן, עדו 2019-04-30 הארץ הארץ מאמר עגונות
“אין אהבה מתחלקת לשניים”: מלנכוליה כמשבר כלכלי בסיפור פשוט של עגנון שגיב, יונתן/Sagiv, Yonatan 2019 מכאן מכאן מאמר סיפור פשוט
קנאות, אסקטיות ומוזרות: עיון בדמותו של ר’ פייש ב’תמול שלשום’ הולץ, אברהם/Holtz, Avraham 2019 מחווה למנחם JTS מאמר תמול שלשום
Analysis of Shmuel Yosef Agnon’s Novels Mambrol, Nasrullah 2019-04-15 Literary Theory and Criticism Literary Theory and Criticism מאמר הכנסת כלה, אורח נטה ללון, בלבב ימים
“‘Look what I’ve found,’ said Kohelette”: Texts that Talk Back to Kohelet 7 Zierler, Wendy 2019 CCAR Journal (Spring 2019) CCAR מאמר אתרוג של אותו צדיק, האתרוג
פייטן עברי ביק, פרידריך 1927-04-29 הארץ הארץ מאמר והיה העקוב למישור
ההתפתחות האורבנית והארכיטקטונית של שכונת תלפיות קרויאנקר, דוד 2008 בית עגנון בירושלים (קטלוג) בית עגנון מאמר
“לא אשבח את ביתי” — אמונה ירון, זכרונות מהבית בתלפיות ירון, אמונה 2008 בית עגנון בירושלים (קטלוג) בית עגנון מאמר
כת”י עגנוניים במכון גנזים גנזים, מכון מכון גנזים מכון גנזים מאמר
אותיות שנבראו בהן שמים וארץ קמחי-טבק, מאיה 2015 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ספר מזל דגים
חלון אל עגנון הורוביץ, צוריאל 2018-06-29 אותיות 38 אותיות מאמר
ד”ר דוקטור: עוד על ש”י עגנון ויוסף קלוזנר סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2019-03-15 עונג שבת עונג שבת מאמר בנערינו ובזקנינו
מצבה לשניים: בו–זמניות כמנגנון פואטי ותמטי ברומן ‘תמול שלשום’ זערור, שלומית 2008 מכאן 9 (מאי 2008) מכאן מאמר תמול שלשום
עוד מבט על “אל הרופא” לורברבוים, אברהם 2019 לימודים 15 (תשע"ט) אתר דעת מאמר אל הרופא
הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב”תמול שלשום” בירנבאום, גבריאל 2018 על יד יחיאל מאמר תמול שלשום,
כך שרד הספר של עגנון את ליל הבדולח 2019-02-19 NLI Blog NLI מאמר בלבב ימים
בין אלתרמן לעגנון: כלו זיכרונות תרצה ניצן, עדו 2018-02-28 מקור ראשון מקור ראשון מאמר בדמי ימיה
חבלי משיח וייסורי גאולה בתלמוד ובסיפור “המטפחת” לעגנון שלו, מרדכי 2018 גונבים את הבשורה דביר/מכון הקשרים פרק בספר המטפחת
הגשר השחור והרופא השיכור—עיונים ביצירת ש”י עגנון שלו, מרדכי 2018 גונבים את הבשורה דביר/מכון הקשרים פרק בספר אל הרופא
דיוקנו של הגיבור כמחבר ב”בספר המעשים” שלו, מרדכי 2018 גונבים את הבשורה דביר/מכון נקשרים פרק בספר ספר המעשים
הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב”תמול שלשום” בירנבאום, גבריאל 2019-02-13 האקדמיה ללשון העברית האקדמיה ללשון העברית מאמר תמול שלשום
הפסימיזם של האינטלקט, האופטימיזם של הרצון פלס-אלמגור, מיכל 2013 אוניברסיטת בן-גוריון ספר סיפור פשוט
ימי עגנון בנווה צדק אלבג, רוחמה 2019-02-04 YouTube בית עגנון הרצאה גבעת החול
מקלוזנר ועגנון עד עוז ויהושע: הפרופסור והאוניברסיטה בספרות העברית הולצמן, אבנר 2019-01-25 עונג שבת עונג שבת מאמר שירה
Under the Tree עגנון, ש"י/Agnon, S.Y. 2016 Forevermore & Other Stories The Toby Press פרק בספר תחת העץ
במשפט עברי – ׳המבקשים להם רב או ברוח המושל׳ ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2015 מחשבות על עגנון - כרך א הוצאת אוניברסיטת בר־אילן פרק בספר המבקשים להם רב או ברוח המושל
טרנסגרסיה ומגיה רדומה ב’שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳ ליפסקר, אבידב/Lipsker, Avidov 2015 מחשבות על עגנון - כרך א הוצאת אוניברסיטת בר־אילן פרק בספר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
חידת החידות: קריאה קוונטית בסיפור “התזמורת” בן-שמאי, ברכה 2016 עתון 77, גליון 390 (אוגוסט-ספטמבר 2016) מאמר התזמורת
The Great Synagogue: Translation and Commentary Edwards, Laurence L. 2016 CCAR Journal CCAR מאמר בית הכנסת הגדול (אלו ואלו)
ושוב שנית לקדשה ואל תוסף לגרשה והעלה אור שמשה ונסו הצללים ויס, הלל/Weiss, Hillel 2018 ידע עם מאמר השיר אשר הושר
מקורות הלכה ואגדה אצל ביאליק ועגנון שאולי, אברהם 1966 שנה בשנה (תשכ"ז) היכל שלמה מאמר מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון, האתרוג, האתרוג
S.Y. Agnon and Amos Oz – Then and Now Diamond, James S. 2006 Conservative Judaism 59:1 (Fall 2006) מאמר
“יותר מאשר צל אחד”– עמוס עוז בין צלליו של עגנון סמט-שינברג, יהושבע 2018-12-30 הספרנים בלוג NLI מאמר בדמי ימיה
After the Holocaust: Responses to the Infrahuman in the Works of S.Y. Agnon and Paul Celan Pines, Noam 2018 The Infrahuman: Animality in Modern Jewish Literature SUNY Press פרק בספר תמול שלשום,
The Agnon Wink Halkin, Hillel 2018-12-24 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
מאוצר המילים של עגנון מירקין, ראובן 2005 אקדם 28 (פברואר 2005) האקדמיה ללשון העברית מאמר
Brenner and Agnon Between Languages Chaver, Yael 2012 Between Yiddish and Hebrew Amsterdam Yiddish Symposium פרק בספר גבעת החול
The Alphabet of Holiness אלטר, אורי/Alter, Robert 1969 After the Tradition Dutton מאמר
The Agnon Paradox Roston, Murray 1967 Explorations פרק בספר אורח נטה ללון
By a Miracle: Agnon’s Literary Representation of Social Dramas שקד, גרשון/Shaked, Gershon 1987 The Shadows Within JPS פרק בספר אורח נטה ללון, בחנותו של מר לובלין
ה”אמת” שבאמונה שבייד, אלי 1995 דימוי 10 (סתיו תשנ"ו) מאמר תמול שלשום
Agnon in Jerusalem Wouk, Herman 1998 Agnon in Jerusalem ספר
ממשות ובדיון בביוגרפיה של עגנון וייזר, רפי דיוקנו של ש"י עגנון אוניברסיטה הפתוחה פרק בספר
בין זיווג קַבָּלִי להַחְצָנָה פרוידיאנית סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-12-17 YouTube בית עגנון הרצאה הנשיקה הראשונה
Agnon’s Dog, and Other Talking Animals in Jewish Literature Horn, Dara 2018-12-17 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
עיון בסיפור “הנשיקה הראשונה” ביק, אברהם 1970-03-17 הפועל הצעיר הפועל הצעיר מאמר הנשיקה הראשונה
הזרות המתמתקת אלשטיין, יואב 1967 דעות 34 (תשכ"ז) מאמר הנשיקה הראשונה
Religious Ecstasy, Erotic Turmoil and Christian Innuendos Dromi, Dalia 2002 History and Literature Brown פרק בספר הנשיקה הראשונה
At the Handles of the Lock (review) Pimsker, Sanford 1985 Modern Fiction Studies 31:4 (Winter 1985) מאמר
מוסר מפי הדג שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2012-08-10 מקור ראשון מקור ראשון מאמר מזל דגים
מעשה מחזנית מושתקת שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2016-11-04 מקור ראשון מקור ראשון מאמר החזנים
הסלבס החדשים, שתורתם היא פרסומם שיר-אל, מיכל/Shir-El, Michal 2011-10-28 הארץ הארץ מאמר שירה, עד עולם
מתוך פנקסי ברנר, יוסף חיים 1919 כל כתבי י.ח. ברנר דביר מאמר יתום ואלמנה
Bridging the Unbridgeable Divide between Religion and Secular Modernity סאקס, יוסף/Saks, Jeffrey 2018-12-10 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
יודע צדיק נפש בהמתו: בעלי חיים ביצירת עגנון מישייקר, דן 2011 חיות וחברה 44 (אוגוסט 2011) מאמר
מבוא ל”תמול שלשום” בן-דב, ניצה/Ben-Dov, Nitza 2008 תמול שלשום ידיעות ספרים מאמר תמול שלשום
צרור מכתבים באחריות רוזנברג, שלום/Rosenberg, Shalom 2018-04-18 מקור ראשון מקור ראשון מאמר פת שלימה
“I Am Building a City” מינץ, אלן/Mintz, Alan 2017 Ancestral Tales SUP פרק בספר עיר ומלואה
The Matchless Master of Modern Hebrew Literature Halkin, Hillel 2018-12-03 Mosaic Mosaic מאמר תמול שלשום
“וישב שם עד עולם” – משם פרטי לשם ספרותי צורן, יאיר 2016 מאזניים 90:1 (שבט תשע"ו) אגודת הסופרים מאמר עד עולם
Agnon’s Moonstruck Lovers (review) Omer-Sherman, Ranen 2014 Hebrew Studies 55 (2014) מאמר עידו ועינם
The Biblical Ethnographies of “Edo and Enam” and the Quest for the Ultimate Song פרדס, אילנה/Pardes, Ilana 2013 Agnon’s Moonstruck Lovers University of Washington Press פרק בספר עידו ועינם
רופא הבהמות הצעיר שקבר מעותיו במדבר שמשוני, ארנון 2012-05-25 הארץ הארץ מאמר הסימן
פניו הכפולים של זיוף: יצירה ולאומיות ב’עידו ועינם’ לש”י עגנון ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2007 רגע של הולדת מוסד ביאליק מאמר עידו ועינם
עוד על “הנרות” ביננפלד, הדסה 1979 עלי שיח 7 (אוקטובר 1979) מאמר הנרות
ספור “הנרות” לש”י עגנון נצר, אסתר 1967 בשדה חינוך 10:2 (תשכ"ז) מאמר הנרות
Candles Over Troubled Waters: Sefer HaMa’asim and Agnon’s Unfinished Business גולצ'ין, משה/Goultschin, Moshe 2013 Journal of Jewish Identities 6:2 (July 2013) מאמר הנרות, ספר המעשים, והיה העקוב למישור
Memories of Buczacz — Jewish History from the Bottom Up (review) Miron, Susan 2018-11-18 ArtsFuse ArtsFuse מאמר עיר ומלואה,
ש”י עגנון לאחר השואה לאור, דן/Laor, Dan 2010-09-07 YouTube אוניברסיטת תל אביב הרצאה הסימן
הסימן: עגנון ורשב”ג שחר, גלילי 2015-04-15 YouTube מכון ון ליר הרצאה הסימן
All About Eve (review) Hirsch, David H. 1987 Midstream (October 1987) Midstream מאמר הרופא וגרושתו
קווים בשבחה של הספקנות הדתית פירון, שי 2018-11-16 YouTube בית עגנון הרצאה הנרות
מסע בין ירושלים, תהלים ועגנון באמנויות 2017 משרד החינוך ספר
בעניין בא הרוג ברגליו ברט, יצחק 2004 דף קשר 960 (ג' אייר ה'תשס"ד) ישיבת הר עציון מאמר והיה העקוב למישור
The Image of the Western Jew in Modern Hebrew Literature קורצווייל, ברוך/Kurzweil, Baruch 1961 The Leo Baeck Institute Year Book (6:1) 1961 Leo Baeck Institute מאמר שבועת אמונים, עד עולם, שירה, פרנהיים
תבניות אינטרטקסטואליות בסיפור ‘בשעה אחת’ ודרכי תפקודן ורסס, שמואל 2000 ש"י עגנון כפשוטו מוסד ביאליק פרק בספר בשעה אחת
דיוקן האמן כגבר לא מודע ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2006 כתוב על עורו של הכלב כתר / אוניברסיטת בן-גוריון פרק בספר על אבן אחת, גבעת החול, תמול שלשום
המעבר אל תוך היצירה: המהלך הרומנטי וערעורו המודרניסטי ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2006 כתוב על עורו של הכלב כתר / אוניברסיטת בן-גוריון פרק בספר אגדת הסופר, עגונות, יתום ואלמנה, בדמי ימיה, עד עולם
דילמות חברתיות ואסטרטגיות של סיום בסיפור ‘שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו’ לעגנון ארבל, מיכל/Arbel, Michal 2000 ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה כתר מאמר שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
הדיבור המשולב — טכניקה מרכזית בפרוזה של עגנון גולומב, הרי 1968 הספרות 1:2 (קיץ 1968)