שקד, גרשון
1971-03-01
מאזנים 32:4-5
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×